MSP – Outsourca inköpsprocessen

Outsourca konsultinköpsprocessen och sänk era konsultkostnader med 10-30%

I vårt MSP-koncept tar vi helhetsansvar för hela er konsultinköpsprocess!

Vi bemannar och sköter hela flödet från förfrågningsunderlag, leverantörskontakter, offerter, intervjuer, referenstagning och avtal. Er organisation får EN part för avtal, tidrapporter, fakturor etc. Vi levererar rapporter & statistik med bl.a. era inköpsvolymer, roller, arvoden, utvärderingar, summerade projektkostnader, etc.

Bild2

Genom att outsourca konsultinköps-processen kan ni ägna er åt det ni är bäst på och vi hjälper er med det vi är bäst på!

 

 

Bild6

Bild.

 

Tveka inte att kontakta vår försäljningschef Mats Mårtensson för mer information eller för att beställa vår folder ”Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare”

 

Framsida folder 2

Tel. 08-35 30 10 eller på mats.martensson@keyman.se