Översyn och förslag på mer effektivt arbete inom controlling och ekonomiadministration till Järfälla kommun – Vi söker fler kandidater!

April 14, 2023
Roll Ekonomyrken
Kompetensområde Administration, ekonomi, juridik
Startdatum 2023-04-28
Slutdatum 2023-09-30
Omfattning 50%
Ort Järfälla
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-04-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9282
Övergripande uppdragsbeskrivning

Järfälla kommun söker nu en konsult med inriktning ekonomiadministration. Denna konsult ska kunna gå in och stärka upp i det vardagliga ekonomiadministrativa arbetet, samt vid månads- och delårsuppföljningar.

Konsultens roll:

– kundfakturering

– leverantörsfakturor (cirkulera, ta fram referenskoder, rättningar, allmänna frågor)

– administration kring upplägg av behörigheter, nya koder såsom projektnr etc

– stöd vid tidsredovisningen i Raindance

– ta fram lathundar

– stöd vid månads- och delårsuppföljningar (sammanställningar mm)

Kompetens/egenskaper

Senior, gärna erfarenhet från exploateringsekonomi, har lätt att sätta sig in i olika delar, pedagogisk, ser förbättringsmöjligheter.

Ekonomiutbildning gymnasienivå eller högre

Skallkrav

Ekonomiutbildning, gymnasienivå eller högre
Har lätt att sätta sig in i olika delar

Börkrav

Gärna erfarenhet från exploateringsekonomi

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Pedagogisk
Ser förbättringsmöjligheter.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-04-30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller