Senior projektledare för norska marknaden med inriktning byggnation

December 30, 2022
Roll Projektledare
Kompetensområde Bygg och anläggning
Startdatum 2023-01-11
Slutdatum 2023-06-30
Omfattning 100%
Ort Oslo
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-01-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Edwin Landgraff (edwin.landgraff@keyman.se | 076-765 40 46)
Referensnummer #8718
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior Projektledare med kompetensnivå 4 till vår kund.

Kunden söker en senior projektledare i Norge som kan hantera ett projekt på CEO nivå. 
Dvs projektledaren behöver ha erfarenhet av att producera goda översiktliga planer för underliggande projekt och samtidigt hålla ihop totala bilden av:
1. Omfattning
2. kostnad( budget) 
3. resurser (delprojekt)

Projektet är ett byggprojekt med flertalet delprojekt som skall hållas samman. Vi är på en ”tight” tidsplan och behöver avancera så snabbt vi kan med förstudie och planering av genomförande (byggnation). 
Delprojektledare inom bygg är kontrakterade och är färdiga till att sätta igång men det behöver en större samordning samt sammanhållande kraft för hela projektet (programmet). Därav behovet till en senior projektledare. 

Kunden, en större restaurangkedja, har varit aktiv under en längre tid i södra Norge men har nu för ambition att expandera till Norra delen av Norge. Specifika byggplatser behöver säkras och förberedas för nybyggnation samt etablering av nya restauranger. 
 
Utmaning
Utmaningen ligger i att driva på byggnation och nödvändiga tillstånd och samarbeten med kommuner och lokala entreprenörer. Kunden har kontakter och nätverk till befintliga leverantörer i Syd Norge och ämnar använda sig av dem. Men det kommer att finnas utmaningar med logistik etc.
 
 

Skallkrav

Norska i tal och skrift
Engelska i tal och skrift
Mycket god förmåga att presentera samt producera material på CEO nivå
Kommunikativt ledarskap. Dvs ha en tydlig kommunikationsplan till intressenter samt ledning.
Tidigare erfarenhet av byggledning, samordning och tillståndsprövningar
Gedigen erfarenhet av att producera goda översiktliga planer för underliggande projekt och samtidigt hålla ihop totala bilden av omfattning, kostnad(budget) samt resurser(delprojekt).

Börkrav

Tidigare erfarenhet av nyetablering av restauranger

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Mycket god samordningsförmåga
Mycket god samarbetsförmåga med delprojektledare samt resurser i projekt

Övrig information

För eventuella frågor kontakta:
Edwin Landgraff
Mobil +46 76 765 40 46
edwin.landgraff@keyman.se

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller