Handledning av ledningsgrupp inom hemtjänst i Nynäshamns kommun

Publicerad den 20 maj, 2022

Roll Utbildare
 Kompetensområde Chefs- och ledarskapsstöd
 Startdatum 2022-06-14
 Slutdatum 2022-12-20
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4132085
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledning av ledningsgrupp inom hemtjänst i Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Kommunen är nu i behov av en handledare/coach till en ledningsgrupp inom den kommunala hemtjänsten, bestående av 2 planerare, 2 gruppchefer, 1 enhetschef och en tillfällig förändringsledare/enhetschef.

Ledningsgruppen har i många år varit dysfunktionell och en del insatser har gjorts riktade till enhetschefen. Däremot har inga insatser gjorts avseende gruppen som helhet. Hemtjänsten står inför ett antal stora utmaningar avseende hög sjukfrånvaro och en mycket dålig arbetsmiljö, det är även mycket möjligt att en omorganisation kommer genomföras innan årsskiftet 2023 som kan komma att påverka sammansättningen av ledningsgruppen eller de funktioner som de har.
Kunden behöver stärka ledningsgruppens funktion och tydliggöra ansvar och arbetssätt inom ledningsgruppen samt få en förståelse för grundläggande principer som man bör ha koll på som arbetsgivare.

Frekvens inledningsvis 2 - 3 timmar varannan vecka för att sedan kunna fasa ut till 3 timmar 1 gång i månaden.

Skallkrav

Erfarenhet av kommunal verksamhet eller motsvarande politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att coacha och handleda ledningsgrupper

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Ödmjuk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-20.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Handledning av ledningsgrupp inom hemtjänst i Nynäshamns kommun - KeyMan

Handledning av ledningsgrupp inom hemtjänst i Nynäshamns kommun

By 20 maj, 2022 augusti 12th, 2022 Chefs- och ledarskapsstöd
Roll Utbildare
 Kompetensområde Chefs- och ledarskapsstöd
 Startdatum 2022-06-14
 Slutdatum 2022-12-20
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4132085
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som Handledning av ledningsgrupp inom hemtjänst i Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Kommunen är nu i behov av en handledare/coach till en ledningsgrupp inom den kommunala hemtjänsten, bestående av 2 planerare, 2 gruppchefer, 1 enhetschef och en tillfällig förändringsledare/enhetschef.

Ledningsgruppen har i många år varit dysfunktionell och en del insatser har gjorts riktade till enhetschefen. Däremot har inga insatser gjorts avseende gruppen som helhet. Hemtjänsten står inför ett antal stora utmaningar avseende hög sjukfrånvaro och en mycket dålig arbetsmiljö, det är även mycket möjligt att en omorganisation kommer genomföras innan årsskiftet 2023 som kan komma att påverka sammansättningen av ledningsgruppen eller de funktioner som de har.
Kunden behöver stärka ledningsgruppens funktion och tydliggöra ansvar och arbetssätt inom ledningsgruppen samt få en förståelse för grundläggande principer som man bör ha koll på som arbetsgivare.

Frekvens inledningsvis 2 – 3 timmar varannan vecka för att sedan kunna fasa ut till 3 timmar 1 gång i månaden.

Skallkrav

Erfarenhet av kommunal verksamhet eller motsvarande politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att coacha och handleda ledningsgrupper

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Ödmjuk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-20.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag