Interimschef: Kontorschef till Samhällsbyggnadskontoret Värmdö kommun

By 9 juli, 2020 augusti 12th, 2020 Chefs- och ledarskapsstöd
Roll Interimschef
 Kompetensområde Chefs- och ledarskapsstöd
 Startdatum 2020-08-24
 Slutdatum 2021-01-24
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-07-30 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se)
 Referens nr 2012160
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en interrimschef till Samhällsbyggnadskontoret med kompetensnivå 4 till Värmdö kommun .

Rollen som samhällsbyggnadschef innebär ett brett uppdrag med ansvar för en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess inom en av Sveriges snabbast växande kommuner. Rollen förutsätter en vass strateg som inte räds detaljfrågor och ser möjligheter men även utmaningarna i att verka i en politisk styrd organisation.

Rollen innebär verksamhets-, personal-, budget- samt uppföljningsansvar för samhällsbyggnadskontoret. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för myndighetsutövning kopplad till miljöbalken samt plan- och bygglagen avseende planläggning, bygglov, marklov, rivningslov, enskilda VA-anläggningar, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel. Under kontorets ansvarsområden finns även kommunens samlade fysiska planering, mark och exploatering samt drift och utbyggnad av VA, gata och park, kommunala verksamhetslokaler samt fastighetsförvaltning.

Som samhällsbyggnadschef är du föredragande i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens planutskott. Beslutsunderlag av god kvalitet, kontakt och kommunikation med politiken utgör en stor del av uppdraget.

Skallkrav

Verksamhetsutveckling och strategi : 4 – Expert
Organisationsutveckling : 4 – Expert
Ekonomistyrning : 4 – Expert
Analys : 4 – Expert
Flerårig erfarenhet som chef med ett flertal uppdrag i offentliga organisationer inom samhällsbyggnadsområdet med goda referenser.
Stor erfarenheter av och goda insikter i hur en politiskt styrd organisation verkar.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Övrig information

Startdatum kan vid överenskommelse justeras till ett tidigare eller senare datum. Utgångspunkten är att uppdraget startar 2020-08-24.
Det finns en option på förlängning med 1 + 1 månad, dock som längst till 2021-03-24.

För eventuella frågor kontakta Annette Mårdberg, mobilnummer 072-219 52 19.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag