Agil produktägare till utvecklarteam på SCB:s IT-avdelning i Örebro

April 6, 2023
Roll Utvecklare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-04-24
Slutdatum 2024-04-30
Omfattning 100%
Ort Kontoret i Örebro ca 2 dagar i veckan, övrig tid på distans
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-04-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | )
Referensnummer #9247
Övergripande uppdragsbeskrivning

SCB tar fram officiell statistik, arbetskraftsundersökningen, som beskriver arbetsmarknadssituationen i termer av sysselsättning, arbetslöshet, arbetade timmar m.m. Viktigt att systemstödet för detta möter upp behoven från ämnes- och insamlingspersonal.

Till IT-teamet söker vi nu en produktägare med god förankring inom IT med agil systemutveckling som kan stötta verksamheten och översätta behov och krav till IT-teamet. Du kommer att vara länken mellan verksamhet och IT.

Förutom detta uppdrag kommer du att agera incident manager till ett av våra gemensamma system inom bearbetning. Systemet är en central del i vår statiskproduktion av ekonomisk månadsstatistik. Nu vi behöver bemanna rollen då det finns komplexa beroenden mellan både system, organisation och kompetenser som behöver samlas för att lösa uppkomna situationer effektivt och på kort varsel. Om tid finns kan uppdraget som incident manager utökas att gälla fler system inom vår gemensamma produktionsmiljö.

Skallkrav

Akademisk utbildning med teknisk bakgrund och en kompetens som projektledare Nivå 4
Kompetens som projektledare Nivå 4
Du är en god kommunikatör och har vana att kommunicera med olika roller inom en organisation, såsom utvecklare, beställare och användare.

Börkrav

Du bör ha kunskap om hur statikproduktion går till

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.
Leverantören intygar att konsult- och ansvarsförsäkring finns som täcker denna typ av uppdrag enligt branschstandard.

Personliga egenskaper

Stabil med mycket god kommunikativ förmåga
Du stressas inte av korta ledtider
Flexibel
Jobbar för att kollegorna i din omgivning ska trivas

Övrig information

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller