DevOps consultant for Services and Solutions – Lund

May 16, 2023
Roll DevOps
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-06-01
Slutdatum 2023-12-01
Omfattning 100%
Ort Lund
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9456
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a DevOps consultant for Services and Solutions with competence level 3

You will be part of services and solutions team, that provide CI/CD environment / build systems for all projects related to specific product areas.
 
– Support automotive projects with Continuous integration and continuous deployment methods and tools.
– Develop Jenkins pipelines and scripts
– End-to-end responsibility for SW components and deploy them across teams and projects
– Implement data visualization using Splunk, Grafana
– Work together in a system team setup (Scaled Agile methology)
– Static Code Analysis , implement and enable static code analysis for projects. 
 
Requirements:
– Familiar with Linux and Windows environments
– Git / Gerrit
– Jenkins
-Artifactory
-Cmake
– Python
– Splunk / Grafana
 

Skallkrav

At least 5 years as a consultant within relevant area
Familiar with Linux and Windows environments
High Experience within Git / Gerrit
High Experience within Jenkins
High Experience within Artifactory
High Experience within Cmake
High Experience within Python
High Experience within Splunk / Grafana
High Experience within SW build

Börkrav

Groovy and/or Java skills
Experienced in working in large-scale global projects
Experienced in agile methodology
Strong attention to detail, analytical and problem solving skills

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Good communication skills
Teamplayer

Övrig information

Option på förlängning

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller