DevOps-konsult till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

September 19, 2023
Roll DevOps
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-10-02
Slutdatum 2023-11-02
Omfattning %
Ort Solna
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Edwin Landgraff (edwin.landgraff@keyman.se | 076-765 40 46)
Referensnummer #9976
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en DevOps-konsult till Karolinska Institutet.

Uppdraget innebär att:
– vara behjälplig med admin.behörigheter så att teamet kan utveckla sitt nuvarande användande av DevOps, till exempel kunna bjuda in kunden till projektet. Tanken är att konversationen med kunden ska ske i DevOps i resp. projekt, om möjligt. 
– Vägledning i gemensam board för samtliga projekt i DevOps. Behovet är stort att få översikt i projekten, vad som är gjort, hur vi ligger till samt backlog/restlista.
– Eventuell uppsättning av miljön. 
– Eventuellt workshopa med KI´s utvecklarteam kring arbetssätt i DevOps för att på ett strukturerat sätt arbeta med integrationsbeställningarna i projektform. 

 
Konsulten behöver ha kunskap i hur man sätter upp Azure DevOps och kunskap om hur Azure DevOps modellen är uppbyggd med Organizations och Projects.
Om möjligt erfarenhet av att migrera kod till Azure DevOps Repositories.
Gärna ha kunskap i Dynamics och hur inkomna ärenden där kan taggas i DevOps för spårbarhet.
 
Uppdragsstart: Så snart som möjligt.
Antal timmar: ca 50 timmar under uppdragsperioden.

Skallkrav

Konsulten behöver ha kunskap i hur man sätter upp Azure DevOps och kunskap om hur Azure DevOps modellen är uppbyggd med Organizations och Projects.

Börkrav

Om möjligt erfarenhet av att migrera kod till Azure DevOps Repositories.
Gärna ha kunskap i Dynamics och hur inkomna ärenden där kan taggas i DevOps för spårbarhet.

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Övrig information

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Option: Förlängning längst till och med 2023-12-31

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller