Drift och support Koha bibliotekssystem till Region Västmanland

September 1, 2023
Roll Drift- och förvaltningsåtagande
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-12-31
Omfattning %
Ort Västerås
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #9897
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Drift och support Koha bibliotekssystem till Region Västmanland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 4 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Uppdraget gäller leverans (samt eventuell uppsättning) som ett helhetsåtagande (SaaS-tjänst) av ett gemensamt Koha bibliotekssystem för 10 kommuners folkbibliotek i Västmanland, samt en fristående installation för sjukhusbiblioteket. Kommunerna består, förutom av varsitt huvudbibliotek, också av 22 filialer, 7 skolbibliotek samt 3 bokbussar. De 10 kommunerna har en gemensam organisation, Bibliotek i Västmanlands systemförvaltning, där ett förvaltningsteam kommer att vara kontakt gentemot leverantören. För sjukhusbiblioteket finns en förvaltningsledare som tar all kontakt. De 10 kommunerna har idag ett bestånd på ca 332 000 katalogposter och ca 100 000 låntagare. Sjukhusbiblioteket har ett bestånd på ca 26 800 katalogposter och ca 3800 låntagare. Lösningen ska omfatta det totala behovet av bestånd samt låntagare. Vi förväntar oss att leverantören har erforderlig kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla drift, support samt utveckling av Koha och offererar ett förslag som omfattar helheten (teamleverans).
Åtagandet innefattar:
-Drift
-Support
-Uppgraderingar
-Utveckling
-Ev migrering
För närmare beskrivning av punkter ovan hänvisas till bilaga 1 och 2. Uppdraget inbegriper även drift, där leverantören åtar sig att ansvara för infrastruktur som tjänst för Koha. Nuvarande arkitektur för Koha finns beskriven i bilaga 2. Av bilaga 1 beskrivs förutsättningar/krav på  omfattningen, övervakning, backup, infrastruktur och säkerhet.

 
Då det kan bli aktuellt med en flytt av Koha så söker Region Västmanland en leverantör som kan bistå med implementering vid eventuell flytt. Den hjälp regionen kan behöva finns beskriven i bilagan. Om det blir aktuellt med flytt/migrering ser vi månadsskiftet november/december som en lämplig tidpunkt för migrering och driftsättning. Sjukhusbiblioteket kan vara lämpligt att migrera som ett första steg. Hela lösningen behöver vara i gång i full produktion med samtliga delar fungerande senast den 14 december. Nuvarande avtal löper till 31/12 varför avtalsstart är satt till 1/1-24. 

Det kan bli aktuellt med offertgenomgång/intervju (via teams)

Skallkrav

Leverantör ska ha erforderlig kompetens och erfarenhet för att tillhandahålla drift, support och utveckling av Koha
Leverantör ska ange 2st referensuppdrag av liknande uppdrag
PUB-avtal ska tecknas i samband med avtalssignering
Krav enligt bilaga 2, pkt 2-5 ska uppfyllas
Kostandsförslag ska anges för -årlig drift och support -timkostnad vid utveckling (beställaren uppskattar utvecklingsinsatser till ca 100h/år) -migreringskostnad (om aktuellt)
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Lösningsorienterad
Kommunikativ i tal och skrift
Driven
God social förmåga

Övrig information

Option på förlängning: Kontraktstid enligt ovan med möjlighet till årsvis förlängning 12mån och därefter kvartalsvis som längst tll 2026-04-30

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller