Skip to main content

Dynamics 365 Sales Implementation och utbildning – Önskar Tidsestimat

By 14 februari, 2023april 2nd, 2023Data/IT
Roll CRM-konsult
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-02-27
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 20%
 Ort Ystad
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-02-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Robert Glamin (cv@keyman.se | )
 Referensnummer #8962
Övergripande uppdragsbeskrivning

Implementera D365 Sales samt utbilda både Superusers och slutanvändare, det rör sig om ca 50 personer som sitter på 10 olika anläggningar.
Någon enstaka resa till Ystad i övrigt är remote ok.

Beskriv hur vi på bästa sätt gör denna implementering och utbildning samt ett uppskattat tidsestimat.


Axplock gällande kravspec:

 • Offerter som görs i 365 av innesälj och skickas till kund skall direkt länkas in till CRM och landar automatiskt som kopia på aktuell kund i CRM.  
 • Inköpsstatistik länkas direkt från affärssystemet till CRM. Utfall innevarande år med historik 1-2 år tillbaka. Säljaren kan enkelt identifiera trender, vilka kunder har minskat/öka och utifrån detta planera, fokusera och bearbeta på optimalt sätt. 
 • Enkelt få ut lista på genomförda kundaktiviteter under viss tidsperiod 
 • Enkelt kunna selektera ut samtliga kunder på specifikt område/ort och se när dessa senast besöktes. Går inte enkelt idag. Önskemål och viktigt för nyanställda som tagit över stora distrikt inom RF Inredning primärt.
 • Behörighetsklasser 1-2st önskas för vad man kan se/göra i systemet. Klass 1 skall kunna se sina egna och kollegors kunder/aktiviteter. Behörighet 2 är låst och kan bara ses, redigeras av försäljningschef/AO-chef. Endast Systemadministratör skall kunna ta bort kunder, parametrar
 • Vill enklare kunna använda intressekodningar och enklare plocka ut listor från CRM som vi kan använda i riktade utskick till våra kunder. 
 • Vi behöver se över kategorierna för val av ”Type”, alltså vilken typ av möte man har med kunder. Finns t.ex. ”Follow-up” som önskas lägga till. Detta för att enklare kunna följa statistiken. 
 • Även klassificering av kundgrupp ska anpassas efter våra typer av kunder. Detta för att enklare kunna följa statistiken.
 • Kunna användas i både telefon och dator
 
Vi önskar även få fördjupande utbildning för våra superusers inom D365 FO 
 • Quotations handling (behöver bl a kunna få fram hit-rate och följa dem till order)
 • Order handling
 • Invoicing
 • Credit order
 • EDI-handling (order and invoice)
 • Sales prices, tradeagreements, discounts etc (best practice way)
 • Intercompany (och allt vad det medför)
 • Leeds – opportunities – prospects (kan detta vara optimalt för oss att använda)
 • Campaign-ID (har kan man följa detta samt följa upp på kund- och ordernivå)
 • Call-list (vad är detta och vad kan man använda det till?)
 • External item description
 • Bundle item 
Skallkrav

Erfarenhet av att utbilda i D365 FO samt D365 Sales
Goda kunskaper i Svenska och engelska

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Teamplayer
Kommunikativ

Övrig information

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag