Förstudieledare, eller erfaret team, för nytt Intranät (SiteVision) till Sundsvall

March 28, 2023
Roll Förstudieledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-05-15
Slutdatum 2023-10-30
Omfattning 100%
Ort Sundsvall
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-04-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (cv@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9199
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en underkonsult eller ett team som kan ta sig an rollen som Förstudieledare.

Omfattning: ca 75 – 100 % (300 – 500 timmar)
Uppdragsplats: På plats i Sundsvall omkring 20 %

Beskrivning:
Kunden har påbörjat sin digitala resa och ligger i framkant av kommuner i den digitala utvecklingen.
De vill ta ytterligare kliv i ett samhälle som blir alltmer digitalt, och bland annat ge invånarna större möjlighet att sköta sina ärenden själva. Samma förutsättningar bör vi också ge till våra medarbetare.
Kunden har nyligen gått över till plattformen SiteVision för den externa webbplatsen och för att renodla och hålla samman IT-arkitekturen vill vi lägga intranätet i samma tekniska lösning.
De har idag ett intranät som ligger i plattformen Open Hierarchy. Dagens intranät uppfyller inte de behov som finns av ett modernt och flexibelt intranät.

Uppdraget är att driva en förstudie för det som ska bli kundens nya intranät. Intranätet ska utvecklas i SiteVision.

Till detta uppdrag söker vi en erfaren förstudieledare eller ett erfaret team.

Skallkrav

God och dokumenterad kunskap och erfarenhet samt genomförande av förstudier av intranät.
Erfarenhet av liknande uppdrag inom SiteVision mot andra verksamheter av jämförbar komplexitet som en kommun.
God erfarenhet av att kravställa för eller på annat sätt arbeta med intranät i Sitevision

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
God social förmåga
Självständig men också van att arbeta i team
Resultatinriktad
Ansvarstagande

Övrig information

Option på förlängning

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller