Förvaltningsproduktledare IT inom Objekt Diagnostik till Region Sörmland – Söker fler kandidater

May 10, 2023
Roll Förvaltningsledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-06-15
Slutdatum 2023-12-29
Omfattning 50%
Ort Nyköping
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-31 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (pernilla.seger@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #9421
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Förvaltningsproduktledare IT inom Objekt Diagnostik till Region Sörmland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 3 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Uppdraget omfattar:
 IT Förvaltning inom Region Sörmland
 Pm3 är Region Sörmlands förvaltnings- och portföljstyrningsmodell. Förvaltningsverksamhet enligt pm3 innebär att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra stöd till en verksamhet (objektverksamhet).
 Indelningen och avgränsningen av det som ska förvaltas, dvs förvaltningsobjekt, styrs i pm3 av verksamhetsnytta. Ett förvaltningsobjekt innehåller en kombination av både verksamhetskomponenter (ex rutiner, användarinstruktioner, utbildningsmaterial och tester) och IT-komponenter (NCS Cross, Orbit och Obstetrix m.fl.) paketerade som förvaltningsprodukter.

 I Sörmland finns det sammanlagt tio förvaltningsobjekt varav ett är förvaltningsobjektet Diagnostik. I Diagnostik finns det 7 förvaltningsprodukter. Förvaltningsprodukten leds och styrs av en förvaltningsproduktledare (FPL) som företräder verksamhets sidan samt en förvaltningsproduktledare IT (FPL-IT) som företräder IT-sidan.

 Uppdraget som FPL IT
 Uppdragets omfattning är 50% av en heltidstjänst och innefattar bl.a. att:
 – Bemanna roller på operativ nivå i samråd med FL-IT och berörda resursägare
 – att planering av utsedda resurser genomförs så att nödvändig tillgänglighet uppnås t ex vid semesterplanering
 – Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL, FL-IT, FPL
 – Förvaltningsplanen läggs in i PLUSS
 – Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen tillsammans med FL och FL-IT
 – Följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader avseende förvaltnings-produkten och rapportera utfallet till FL-IT
 – Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter som avser förvaltningsprodukten samt vid behov starta nya
 – Föredra ärenden utom förvaltningsplanen för FL-IT
 – Begära in offerter och lägga beställningar avseende förvaltningsprodukten,
 – Driva ändringsönskemål mot leverantörer
 – Driva krav på felrättningar mot leverantörer
 – Samverka med leverantörer i olika forum (användarforum, teknikforum, möten etc.)
 – Följa upp avtal och initiera förändringar till FL-IT
 – Följa upp att IT-komponenterna följer gällande lagar, förordningar och regelverk och rapportera till FL-IT
 – Kontinuerligt arbeta med att förhålla sig till direktiv kopplat till informationssäkerhet och löpande arbete med att våra it-komponenter ska uppfylla de lagar och direktiv som finns. IT-komponenten ISMS används för att registrera och följa upp följsamhet mot direktiv.
 – Delta vid förvaltningsledningsmöten (Nätverksträffar, webbinar med Förvaltningskontoret, avstämning med FL/FLIT och FPL )
 – Ställa krav på berörda projekt ur förvaltningsperspektiv
 – Samordna uppdrag och aktiviteter med andra objekt och projekt
 – Omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv
 – Kontinuerligt statusrapportera till FL-IT
 – Avvikelserapportera till FL-IT

 Lämpliga utbildningar att genomföra för rollen:
 1. Pm3
 2. Utbildning förändringsledning
 3. Praktiskt ledarskap – att leda utan att vara chef
 4. Informationssäkerhetsutbildning ISMS Stöd för informationssäkerhetshantering

Skallkrav

Erfarenhet av- och förmåga att arbetsleda och operativt styra andra resurser
Konsulten behärskar svenska i tal och skrift
God kännedom om och tidigare erfarenhet av förvaltningsarbete och förvaltningsmodell inom IT

Börkrav

Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Kommunikativ och god social förmåga
Strukturerad, följer upp sitt arbete och sina leveranser
Leder sig själv och kan ta beslut
Analytisk med en helhetssyn
Flexibel och lösningsorienterad

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-12-31, förlängning kan ske i intervaller om minst 3 mån.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller