IT-Managementkonsult till Pensionsmyndigheten

By 5 juli, 2022 augusti 12th, 2022 Data/IT
Roll Management Specialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-01
 Slutdatum 2023-08-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-07-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4329578
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en IT-Managementkonsult till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer som konsult att utveckla, anpassa och förbättra Pensionsmyndighetens Orange kuvert.

Pensionsmyndighetens innehåll, process och framtagande av Orange kuvert behöver vidareutvecklas för att för en bättre kundupplevelse. Arbetet innebär att arbeta i en komplex kontext med ett flertal involverade myndigheter och samarbetspartners.

Pensionsmyndigheten genomför sitt största projekt någonsin som innebär att man bygger nya IT system i egen regi. Detta för att hantera de lagändringar som Pensionsöverenskommelsen i riksdagen innebär. Produkten orange kuvert skall driva på och anpassas till nya IT-processer, ansvarsområden och samarbetspartners. Detta arbete startar i en gedigen verksamhetsanalys och kravanalys.

Uppdraget innebär också att driva utvecklingen av anpassning av orange kuvert och arbete med IT och verksamhetsanpassning till digitala brevlådor och digitala utskick. Orange kuvert är en central drivare i denna utveckling. Parallellt med detta innebär uppdraget att Orange kuvert vidareutvecklas som produkt för att förbättra Pensionsmyndighetens uppdrag och medborgarnas förväntningar. Uppdrag kommer även innefatta ansvar att driva upphandlingar för nya leverantörer. Även detta arbete startar i en gedigen verksamhetsanalys och kravanalys, med anpassningar till förändrade behov och anpassningar till regler och lagkrav (bland anat ändrade krav på sekretess och säkerhet).

I samband med utskicksperioden för Orange kuvert utförs rikstäckande kommunikationsinsatser. Då dessa är tätt sammankopplade skall konsulten tillsammans med ansvarig intern projektledare för kommunikation skall konsulten leda och driva detta arbete.

Skallkrav

Senior Projektledare med min 15 års yrkeserfarenhet
Minimum 5 års erfarenhet av projektledning inom it-nära utveckling i offentlig sektor
Erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör det svenska pensionssystemet
Ansvarat för kartläggning av processer och kundflöden med både verksamhet och IT-Processer med olika såväl interna som externa involverade parter/ansvariga
Ansvarat och genomfört större och komplexa offentliga upphandlingar (allt från kravanalys till avtalsskrivning och införande)
Ansvarat för samhällskritiska lagstadgade utskick som går till större delen av svenska befolkningen i flera kanaler (postalt och digitalt)
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Ansvarat för och drivit rikstäckande kommunikationsinsatser som omfattar ett flertal olika medieslag (minimum Linjär TV, Online TV, utomhus och Sociala medier)
Universitetsutbildning med examen inom ekonomi och IT.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad – Detta innebär att konsulten bör ha en god förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Konsulten bör även kunna sätta upp och hålla tidsramar.
Samarbetsförmåga – Detta innebär att konsulten bör arbeta bra med andra människor och kunna relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Konsulten bör kunna lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Pedagogisk förmåga – Detta innebär att konsulten bör ha god förståelse för hur människor tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Konsulten bör anpassa sitt budskap till mottagaren.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 augusti 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag