Junior Data Engineer for Business Analytics Developments (10352) to NCC

September 15, 2023
Roll Data Engineer
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-09-25
Slutdatum 2024-03-22
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Marie Lundin (marie.lundin@keyman.se | 076-1081079)
Referensnummer #9957
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a Junior Data Engineer for Business Analytics Developments  with competence level 2 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Strategic Initiativs & Minor Development
Development of Analytical capabilities, reports, datasets, data flow etc.

Assignment description:
Data engineers design, build and manage pipelines with transformation and loading of data for analytic decision making. It also collaborate with and support other roles involved in the development of content for decision making.
-Understand and apply target architecture and design guidelines for Business Analytics data foundation.
-Explore, design, build, test and deploy of transformations, data sources and analytical data models that meet functional and non-functional requirements.
-Document deliveries according to documentation policy
-Work with specification of demands for delivery of data and analytical data models

Skallkrav

Fluent in English both spoken and written
Academic degree in IT
Experience from data modelling
Experience/education in working with databases, data warehouses, data lakes or similar in a cloud environment
Experience from/Education in SQL
Experience from/Education in Python

Börkrav

Experience from IT Architecture, Other program language,
Experience from working in agile team.

Övriga krav

Bifoga CV på engelska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa, samt hänvisa till uppdrag i CV:t

Personliga egenskaper

Is able to work mainly independently

Övrig information

All offers + CV’s must be written in English.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller