Konkurranse – DevOps backend-utvikler (Altinn 3)

August 24, 2023
Roll DevOps
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-10-18
Slutdatum 2024-10-17
Omfattning 100%
Ort Oslo
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-09-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Lars Solberg (lars.solberg@keyman.se | +46733542167)
Referensnummer #9847
Övergripande uppdragsbeskrivning

Konsulenten skal yte faglig bistand under Kundens ledelse, heretter kalt bistanden.
Beskrivelse av bistanden: 
 
Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 DevOps-utvikler med spisskompetanse på backend.
 
 
Altinn 3 teamene i avd. BOD, er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. 
 
Konsulentene skal inngå i Team for Altinn 3, og vil jobbe med utvikling av funksjonalitet innenfor ulike løsninger på Altinn 3 plattformen. Løsningen utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at den innleide konsulenten må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever veldig god spisskompetanse på backend.
 
 
Arbeidsoppgaver:
·         Utvikling – primært back-end
·         Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
·         Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
·         Delta i analyse og spesifikasjon av features
·         Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen
 

Skallkrav

Tilbudt konsulent må ha minimum 4 års erfaring som DevOps backendutvikler

Börkrav

God erfaring med utvikling av front-end – fortrinnsvis fortrinnsvis .NET Core, og erfaring med Altinn Studio og gjerne frontend/react
God erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes-basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team
God kjennskap til offentlig sektor og Altinn

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Teamplayer
Kommunikativ
Analytisk
Flexibel
Driven

Övrig information

Option på förlängning 6+6 mnd
Arbeidet utföres på plass hos kunden i Oslo. 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller