Konsultstöd – arkivering Journal 3-databaser till Region Västmanland – SÖKER FLER KANDIDATER

August 22, 2023
Roll Teknikkonsult
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-09-13
Slutdatum 2023-11-30
Omfattning %
Ort Västerås
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (pernilla.seger@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #9833
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett Konsultstöd – arkivering Journal 3-databaser till Region Västmanland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 4 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Regionarkivet har två Journal 3-dabaser som tagits omhand från privata vårdgivare efter beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Regionarkivet har ett stort behov att föra över informationen i Journal 3 till R7e-arkivs slutarkiv och söker nu extern konsult som hantera denna informationsexport. När överföringen till R7e är klar kommer Journal 3-databaserna att stängas ned enligt gallringsbeslut. Journal 3 är ett elektroniskt patientjournalsystem. Även regionens primärvård använde Journal 3 innan huvudjournalsystemet Cosmic infördes. Regionens Journal 3-databaser arkiverades under ett större projekt 2016. 
Uppdraget:
Konsulten/Leverantören ska tillsammans med Region Västmanland ansvara för hela processen, från informationsexport via ZIP-fil(er) ur källsystemens originaldatabaser till inleverans av ZIP-paket till R7e och informationsägarens verifiering och godkännande av korrekt inleverans. Leverantören ansvarar i detta sammanhang för att databasen som blivit konverterad till R7e-arkivformat uppfyller de krav som kunden ställer för att en produktionssättning i R7e-arkiv ska vara möjlig. Med detta menas att validering ska ha genomförts utan fel samt att innehållet har verifierats i R7e-arkivets arkivportal och godkänts av kund. Stylesheet ska om möjligt i första hand återanvändas från tidigare arkivering av journal 3, men annars tas fram i samråd med beställaren. Stylesheet från tidigare arkivering tillhandahålls för leverantören av Region Västmanland. Uppdraget inbegriper även framtagande av systemdokumentation och beskrivning av lösning för exporten. Uppdragets planering görs gemensamt mellan konsult/leverantör och beställare men skall kunna påbörjas 2023-09-13. Preliminärt slutdatum är 2023-11-30. Regionen uppskattar omfattningen till ca 200h.

 

Skallkrav

Konsulten/Leverantören ska ha kunskap om journalsystemet Journal 3
Konsulten/Leverantören ska ha kunskap om och verktyg för konvertering/mappning enligt aktuell kravspecifikationen för R7e
Konsulten/Leverantör ska ha god kännedom om inleveransprocesserna knutna till R7e-arkiv. All information som finns i källsystemen som ska bevaras ska kunna tas med i mappning gentemot R7e-arkivs inleveransspecifikation
Konsulten/Leverantören ska tillhandahålla säker överföring av patientdata. Exempelvis SFTP
Referensuppdrag från liknande uppdrag ,utfört de senaste 5-åren, ska bifogas
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Lösningsorienterad
Kommunikativ i tal och skrift
Driven
Flexibel
God social förmåga

Övrig information

Acceptanstest kommer att genomföras per databas. Om fel upptäcks i senare importerad databas som ej identifierats i tidigare importerat material, skall dock leverantören utan kostnad korrigera även dessa. Kunden ansvarar i sådant läge för nödvändig rensning etc av det tidigare importerade materialet. 

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-01-31

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller