Kravanalytiker och Testare – Luleå, delvis distans

May 3, 2023
Roll Kravanalytiker
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-06-01
Slutdatum 2024-05-31
Omfattning 100%
Ort Luleå på plats minst 1 dag/vecka
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9374
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Kravanalytiker och Testare, med kompetensnivå 3,

Beskrivning: 
Kundens ärende- och dokumenthanteringssystem är en konfigurerad version av produkten Public360. Ett antal anpassningar har gjorts av Public360 och strategin är att fortsätta tillämpa standardprodukten i största möjliga utsträckning. Systemet är verksamhetens systemstöd i det dagliga arbetet med ärendehandläggningen. Ärendena som handläggs i Systemet diarieförs också i denna. Alla ärenden som tillhör processer som ska diarieföras i kundens verksdiarium (offentliga diarium) ska handläggas i Systemet.

Det är ungefär 15 processer som omfattas av verksdiariet och i dagsläget handläggs fem av processerna i Systemet och ytterligare två processer är på väg in under 2021. Teamet på ITavdelningen arbetar både med förvaltning och vidareutveckling av befintliga processer i Systemet samt i projekt vid införande av ytterligare processer.

Konsulten ska vara en av IT-specialisterna i ett litet team som jobbar med Systemet. Konsulten kommer att arbeta både med förvaltning och projekt med uppgifter som t ex:
 • Kravarbete tillsammans med verksamhet
 • Testning
 • Testledning
 • Användarsupport och incidenthantering
 • Agera tekniskt stöd till förvaltning och projekt
 • Utbilda verksamhet i Systemet
 • Föra dialog med leverantör samt ta emot och koordinera installation av leveranser.
Konsulten kan även komma att arbeta i andra projekt som har anknytning till dokument- och ärendehantering.
Uppdragsplats: Delvis Distans, på plats i Luleå minst 1 dag/vecka (dock kan det vissa veckor krävas närvaro på kontoret flera dagar).

Säkerhetsprövning: Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas (nivå 3) inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.

Ett beskrivande svar, med hänvisning till CV skall anges för alla de skall och börkrav som specificeras nedan.

Skallkrav

Uppfylla kompetensnivå 3 inom krav och test
Vara flytande i svenska i både tal och skrift
Ha aktuell och god erfarenhet av att planera, leda och framför allt själv utföra tester av verksamhetssystem.
Ha aktuell och god erfarenhet av att planera, leda och framför allt utföra kravarbete tillsammans med verksamhet.
Ha erfarenhet av att arbeta med support och incidenthantering.
Kunna planera, leda och hålla i utbildningar av verksamhetssystem

Börkrav

Ha erfarenhet av kravarbete inom dokument- och/eller ärendehanteringssystem
Ha erfarenhet av att planera, leda och utföra testning av dokument och/eller ärendehanteringssystem
Ha erfarenhet av att planera, leda och genomföra workshops
Ha erfarenhet av testning av Public 360
Ha erfarenhet av att arbeta med Jira

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Analytisk
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning 2 x 12 månader.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller