Lösningsarkitekt inom säkerhet- Luleå, delvis distans

May 3, 2023
Roll Lösningsarkitekt
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-06-01
Slutdatum 2024-05-31
Omfattning 70%
Ort Luleå 1-2 gånger per månad, minst 1 dag per tillfälle
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9376
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösningsarkitekt inom säkerhet, med kompetensnivå 4

Beskrivning: 
Kunden har behov av en lösningsarkitekt inom säkerhetsområdet, där det pågår ett flertal initiativ för närvarande. Konsulten ska självständigt och i grupp kunna agera som lösningsarkitekt samt leda det praktiska arkitekturella arbetet inom respektive uppdrag. Systemen är främst inköpta produkter men kan till viss del vara egenutvecklade system som ska installeras, konfigureras och driftas i kundens IT-miljö.

Omfattning: 50 -80 %

Uppdragsplats: Distans men på plats i Luleå 1-2 gånger per månad, minst 1 dag per tillfälle (dock kan det vissa veckor krävas närvaro på kontoret flera dagar)

Säkerhetsprövning: Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas (nivå 3) inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.

Ett beskrivande svar, med hänvisning till CV skall anges för alla de skall- och börkrav som specificeras nedan.

Skallkrav

Uppfylla kompetensnivå 4
Vara flytande i svenska i både tal och skrift
kunna översätta behov/krav till designförslag och tekniska beskrivningar för hur säkerhetssystemen ska implementeras, konfigureras och förvaltas i kundens IT-miljö, utifrån tekniska- och IT-säkerhetskrav.
fungera som teknisk länk mellan IT:s driftsenheter, upphandlade leverantörer samt övrig verksamhet, i nära samarbete med uppdragsledare och andra kompetenser inom uppdragen.
kunna kommunicera, underhålla och dokumentera fastställd design/arkitektur samt säkerställa att IT-stödet följer gällande riktlinjer, principer och föreskrifter.
ha goda kunskaper i Microsoft servermiljöer och behörighetsstrukturer (Active Directory) samt förståelse för nätverk.
ha kunskaper inom IP-kamerasystem, IP-kameror samt bandbreddsbehov och lagring av videostömmar.
ha kunskaper inom tekniska bevakningssystem (passage-och larm och CCTV-system)

Börkrav

Ha erfarenhet av IT-säkerhetsarbete och vana att efterleva regelverk och interna riktlinjer inom offentlig verksamhet
Ha erfarenhet av systemintegrationer
Ha erfarenhet av Agila arbetssätt
Ha erfarenhet av arkitekturarbete inom offentlig verksamhet
Ha kunskaper inom fysisk säkerhet och säkerhetsåtgärder

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Analytisk
Lösningsorienterad

Övrig information

Option på förlängning 2 x 12 månader.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller