Lösningsarkitekt till Digital Identitet till Sundsvall

April 19, 2023
Roll Lösningsarkitekt
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-05-24
Slutdatum 2024-05-23
Omfattning 100%
Ort Sundsvall
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-04-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9302
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Lösningsarkitekt till Digital Identitet, med kompetensnivå 3, till ett uppdrag i Sundsvall. 

Kunden deltar aktivt i att ta fram identitet- eller auktorisationslösningar genom att samverka med EU och andra myndigheter, ta fram specifikationer samt utveckla egna lösningar inom området.

Deras tekniska målmiljö är ett antal kubernetes-kluster från Red Hat (Openshift 4) där de idag driftar egna tjänster, utvecklingsmiljöer och vår CI/CD-pipelines. De utvecklar mikrotjänster i Java, Quarkus samt använder Vue2 och 3 för frontendutveckling med typescript. De har även utveckling i Spring och Spring Boot.

Var noggrann med att skriva en motivering vid kraven, samt hänvisa lämna till uppdrag i CV.
Skallkrav

Ha erfarenhet av federationslösningar för identifiering och auktorisation.
Ha erfarenhet av att ta fram lösningsarkitekturer för identifieringslösningar.
Ha erfarenhet av att utveckla lösningar inom området identifieringslösningar
Ha god kommunikationsförmåga avseende det svenska språket, dvs kunna uttrycka sig såväl skriftligt som muntligt.
Ha Kompetensnivå 3

Börkrav

Ha erfarenhet av federationslösningen Sweden Connect.
Ha erfarenhet av att arbeta med SAML.
Ha erfarenhet av att arbeta med OIDC och Oaut.
Ha erfarenhet som SCRUM-master.
Vara certifierad IT-Arkitekt.
Ha erfarenhet av att arbeta med Quarkus.
Ha erfarenhet av att arbeta med Spring Boot.
Ha erfarenhet av att utveckla lösningar i Java.
Ha erfarenhet av att utveckla lösningar i front-endramverk, t.ex. React, Vue.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Analytisk

Övrig information

Option på 6 månader + 6 månader

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller