Norge, Oslo, Senior DevOps utvikler med spisskompetanse på frontend (Altinn 3)

August 22, 2023
Roll DevOps
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-10-18
Slutdatum 2024-10-18
Omfattning 100%
Ort Oslo
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-08-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Lars Solberg (lars.solberg@keyman.se | +46733542167)
Referensnummer #9839
Övergripande uppdragsbeskrivning

 
Avd. Brukeropplevelse og datadeling (BOD) i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har behov for 1 senior DevOps-utvikler med spisskompetanse på frontend.
 
 
Altinn 3 teamene i avd. BOD, er midt inne i et viktig arbeid med å videreutvikle Altinn Tjenester 3.0 fra en MVP til et fullverdig produkt for å dekke det offentliges behov for tjenesteutvikling. 
Vi skal i tillegg internt i Digdir satse på å bygge opp et felles Designsystem; dermed har vi behov konsulent(er) som har god erfaring rundt etablering/vedlikehold og videreutvikling av designsystem.
 
Konsulentene skal inngå i ulike Team for Altinn 3, og vil primært jobbe med Altinn Tjenester 3.0 og oppbygging/videreutvikling av vårt designsystem. Løsningene utvikles og forvaltes etter en DevOps-modell, slik at de innleide konsulentene må forvente å jobbe med både utvikling, forvaltning og drift. Mye av den gjenstående utviklingen krever veldig god spisskompetanse på front-end.
 
 
Arbeidsoppgaver:
·         Utvikling – primært front-end
·         Delta i forvaltnings- og driftsoppgaver for løsningen som utvikles, herunder gjøre feilsøking og -retting
·         Testing og kvalitetssikring av kode fra øvrige utviklere i teamet
·         Delta i analyse og spesifikasjon av features
·         Være i dialog med tjenesteeierne (brukerne av løsningen) for å forstå case og tilhørende krav til løsningen

Skallkrav

Konsulenten må ha minimum 5 års erfaring som DevOps frontendutvikler

Börkrav

B1 Veldig god erfaring med utvikling av front-end – fortrinnsvis React (inkl. Redux) og god erfaring med utvikling innenfor designsystem
B2 Erfaring med drift- og forvaltning av containerbaserte applikasjoner i en Kubernetes-basert skyløsning – fortrinnsvis Azure
B3 Erfaring fra å jobbe i et tverrfaglig, smidig DevOps-team
B4 God kjennskap til offentlig sektor og Altinn

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa, gärna med referens till punkt i CV.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Teamplayer
Kommunikativ

Övrig information

Option på förlängning längst 6+6 mnd.
Norskspråklig skrift og tale (min B1)
Det er ikke aktuellt med distansearbeid, det er på plass 100% i Oslo som gjelder. 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller