Norge, Oslo, Site Reliability Engineer /SRE)

September 18, 2023
Roll Configuration Manager
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-11-01
Slutdatum 2024-06-30
Omfattning 80%
Ort Oslo
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-09-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Lars Solberg (lars.solberg@keyman.se | +46733542167)
Referensnummer #9965
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi har behov for en Site reliability engineer (SRE) (80 – 100% stilling) som har erfaring med å etablere og videreutvikle en Kubernetes basert plattform. Konsulenten skal inngå i avdeling for fellesløsningers plattformteam og skal i tillegg til konkrete tildelte oppgaver også generelt bistå våre ansatte til å bygge relevant kompetanse. For mer informasjon – se SSA-B.

Oppstart etter nærmere avtale, men senest 01.11.2023.

Dersom hensiktsmessig vil inntil 3 kandidater bli invitert til digitalt intervju.

Skallkrav

Relevant erfaring med Kubernetes basert plattform. Specifisera i kommentar,
Erfaring med løsninger med høye krav til kvalitet, sikkerhet og robusthet

Börkrav

Config-as-code: konfigurasjonsverktøy og automatisering av ulike typer driftsmiljøer (Kustomize, Helm osb)
Logging og tracing (ELK, Loki stack, Grafana og Opentelemetry
Erfaring med applikasjonsovervåkning/monitorering/overvåkningsverktøy/APM (Prometheus, Grafana, Dynatrace o.l.)
CI/CD: Verktøy for byggepipeline og deploy (Github actions, ArgoCD o.l).
Testing/testautomatisering av plattform/konfig
Microservices arkitektur
Bruk av Red Hat Openshift (fordel med erfaring/kompetanse

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Teamplayer
Kommunikativ
Analytisk
Självständig
Driven
Ansvarstagande

Övrig information

Arbeidssted etter nærmere avtale. Konsulenten må påregne å møte opp til samlinger i Sogndal og Oslo, samt at det kan være aktuelt med 1 kontordag i uken i Digdirs lokaler i Oslo eller Leikanger. Varighet på avtalen er frem til 30.06.2024 med opsjon på forlengelse 6 + 4 måneder. Vi har en konsulent i stillingen i dag.

Konsulenten må forstå, kunne skrive og prate norsk.

Tjänsten avser en ställningsprocent av 80-100%.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller