Norge, Oslo, Teamledelse – Team SIL

June 8, 2023
Roll Team Leader
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-08-01
Slutdatum 2023-12-31
Omfattning 50%
Ort Oslo
Land Norway
Sista svarsdatum 2023-06-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Lars Solberg (lars.soberg@keyman.se | +46733542167)
Referensnummer #9568
Övergripande uppdragsbeskrivning

Oppdraget vil tilsvare en 50% stilling, med mulig utvidelse.
 
Vi trenger nå en teamleder for et tverrfaglig team med ansvar for sourcing, innkjøp og leverandørstyring i teknologi- og produktutviklingsdivisjonen («Team SIL»)
 
Ansvar og oppgaver 
  • Ansvar for å finne en arbeidsmåte som teamet er komfortabel med, og som er effektiv og skaper høy trivsel. 
  • Sørge for å skape teamfølelse ut av et miljø som er mer vant til å jobbe som individer eller som en gruppe
  • Fasilitere møter internt og med eksterne interessenter
  • Være en støttespiller for teamets medlemmer for å heve kompetanse, hjelpe med onboarding og initiere nye aktiviteterSkape mål, mening og retning for teamet i samspill med strategisk leder, og bidra med å finne gode prioritering
  • Håndtere interessenter i samspill med strategisk leder. 
  • Fasilitere planleggingsmøter der formålet er å koordinere oppgaver og behandle forespørsler/backlogTilpasse verktøybruk og metoder som understøtter teamets arbeidsoppgaver 
  • Coaching av teammedlemmer i nye måter å arbeide på. (Smidig metodikk)
  • Sjekke teamets helsestatus jevnlig, og sikre at teamet er på rett spor mot målene. Samarbeide tett med andre team, fagpersoner og ledere for å nå strategiske mål i fellesskap
  • Sørge for at teamet jevnlig evaluerer arbeidsmetodikk, og tester ut forbedringer og nye måter å jobbe på
  • Bidra til en kultur som sikrer at leveransene gir verdi og at teamet fortløpende lærer og endrer seg
Oppdraget er knyttet til avdelingen «Strategisk Stab» i Teknologi- og Produktutviklingsdivisjonen i NRK. Avdelingen har ansvar NRKs teknologistrategi, teknologi- og prosjektportefølje og har et overordnet ansvar for NRKs tilnærming til bruk av leverandørmarkedet innenfor teknologiområdet. 
 
Avdelingen har et dedikert, tverrfaglig team – «Team SIL» – som består av medarbeidere fra divisjonen og fra konserninnkjøp. Teamets hovedformål er å
·         bistå NRK med å få mest mulig verdi ut av nye og eksisterende avtaler, og bruke sourcing for å nå NRKs mål.
·         hjelpe NRK med å bruke leverandørmarkedet til de rette områdene og styre/følge opp disse områdene, 
·         og bistå divisjonen med teknologi-anskaffelser og tjenesteleverandør-håndtering
 
NRK står ovenfor store endringer i bruk av teknologi, og Team SIL er sentral i dette arbeidet. Samtidig ønsker NRK å endre fra tradisjonelle, frittstående prosjekter til en mer helhetlig og smidig tilnærming til teknologiutvikling. Teamet må derfor jobbe tett med andre team og prosjekter som er avhengige av eksterne leveranser eller tjenester for å levere på sitt oppdrag. Teamet trenger arbeidsledelse som også kan håndtere avhengigheter til teamets interessenter på en god og effektiv måte. 

Skallkrav

Du har erfaring med etablering og ledelse av tverrfaglige team, gjerne også med spesialister innenfor sourcing/anskaffelsesledere som teammedlemmer
Du har ønske om å lede teamet fra langsiktige ambisjoner til konkrete aktiviteter
Du har god kompetanse og erfaring med smidig tankesett, og har samtidig en pragmatisk holdning til hva som passer for de ulike team og situasjoner; også i mer tradisjonelle prosjekter
Du har god erfaring med og ikke minst trives godt med å motivere og engasjere på tvers av fagdisipliner, og få det beste ut av folk
Du har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Teamplayer
Kommunikativ
God social förmåga
Driven
Prestigelös
Resultatinriktad
Ansvarstagande

Övrig information

Option på förlängning.

Referanser

Der det bes om referanse:

·         Oppgi inntil 3 relevante referanser. Referansene skal minst inneholde følgende beskrivelse: 

o   Kundens navn

o   Kontaktinformasjon hos oppdragsgiver; navn, stilling, e-post og telefon

o   Utdypende beskrivelse av hvilken rolle og ansvar kandidaten hadde i oppdraget, og hvorfor dette er relevant i forhold til kravet

o   Tidsrom, omfang og varighet

 
Referanser vil bli kontaktet og kontrollert.

Enbart offerter inskickade via KST kommer att utvärderas. 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller