Omgående – Senior Kravanalytiker – ERP (SAP)

May 12, 2023
Roll Kravanalytiker
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-06-01
Slutdatum 2023-10-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Edwin Landgraff (edwin.landgraff@keyman.se | 070-765 40 46)
Referensnummer #9439
Övergripande uppdragsbeskrivning

Till vår kund söker vi nu en Kravanalytiker till deras SAP ERP projekt.

Kunden är inne i en spännande digitaliseringsresa. Kundens digitala transformation har stor strategisk bäring och vi satsar mycket på att kunna erbjuda deras kunder en kundupplevelse i absoluta världsklass. En central del av transformationen cirkulerar kring implementationen av SAP S/4HANA Cloud som koncerngemensamt ERP-system. 

Övergripande syfte med rollen
• Stärka intern beställarkompetens inom kundens ERP-Program

Ansvarsområden
• Ansvara för att facilitera projekt och uppdrag inom IT för att fånga krav och identifiera system som påverkas
• Utgående från projektprocesserna och behoven kommer du tillsammans med systemarkitekter, projektledare, beställare och testledare jobba i de tidiga faserna i ERP programmet för att fånga kravställningarna
• Du ansvarar för en plan för kravframtagning, håller workshops och samordnar kravaktiviteter med projektteam och rapporterar kravarbetets framdrift till din projektledare.
• Säkerställa att framtagna krav är mätbara samt realiserbara och till en rimlig kostnad i samarbete med projektledare och beställare.
• Säkerställa att framtagna krav upprätthåller en tillräckligt bra kvalitetsnivå som innefattar att det är möjligt att starta implementationen utifrån dessa.
• Medverka i intern kravställandeutbildning av processägare och processpecialister samt lösningsarkitekter
• Arbeta med verktyg såsom Confluence, Jira, QMetry och liknande verktyg för krav / testfall / problemrapportering
• Coacha processägare och processpecialister under kravarbetet för Release 1
• Möta upp systemimplementatörens kompetens och utmana vid behov
• Hjälpa processägare att prioritera och filtrera krav

Skallkrav

Tidigare erfarenhet av kravframtagning, hålla i workshops och samordna kravaktiviteter med projektteam.
Arbetat med att säkerställa att framtagna krav är mätbara samt realiserbara, samt varit behjälplig vid prioritering och filtering av krav.
Tidigare erfarenhet av att internt arbeta med kravställandeutbildning av processägare och processpecialister samt lösningsarkitekter.
Arbeta med verktyg såsom Confluence, Jira, QMetry.
Tidigare erfarenhet av att ansvara för att facilitera projekt och uppdrag inom IT för att fånga krav och identifiera system som påverkas.
Tidigare erfarenhet av kravarbete inom SAP

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Analytisk
Självgående
Kommunikativ
Driven
Lösningsorienterad
Ansvarstagande

Övrig information

Option på förlängning.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller