Produktägare Pega (Certifiering SCRUM Product owner) till uppdrag i Solna

May 2, 2023
Roll Produktägare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-06-22
Slutdatum 2024-06-22
Omfattning 100%
Ort Solna
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9358
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Produktägare, Pega, (Certifiering SCRUM Product owner), med kompetensnivå 4

Uppdragsgivaren går mot ett mer ärendeindelat arbetssätt som bidrar till specialisering, högre rättssäkerhet och god förvaltning. Den förflyttning som uppdragsgivaren nu gör innebär att kunden har flera ärenden för att minska personberoendet till handläggare och ökar självservicegraden.

Uppdraget syfte:
Syftet med detta uppdrag är att ha kapacitet för att implementera ärendehanteringen i plattformen Pega Infinity. Uppdragsgivaren har idag flera team som arbetar med denna implementering. Leverantören ska genom att tillhandahålla resurser möjliggöra en ökad leveranstakt för att realisera uppdragsgivarens målbild att alla förmedlingsverksamhetens ärenden ska kunna handläggas i Pegaplattformen.

Konsulten kommer arbeta i ett team lokaliserat i Solna. Distansarbete kan tillåtas efter överenskommelse med chef när arbetet tillåter det.
Antagen leverantör står för eventuella kostnader ett distansarbete kan medföra, till exempel resor.

Ett beskrivande svar ska ges för de skallkrav som specificeras nedan.

Skallkrav

Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Ansvarat för produktutveckling inom Pegaplattformar under minst ett år med följande uppgifter förändringsledning, kravanalys, leda team, utveckling enligt SAFe
Mycket hög kompetens inom ovan angiven roll
Har under minst 2 år arbetat med uppgifter samt haft ansvar i enlighet med nivå 3
Mer än 5 års erfarenhet inom respektive ovan angiven roll
Kan leda större grupp eller större projekt.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kan arbeta självständigt
Kommunikativ
Driven
Resultatinriktad

Övrig information

Option på förlängning i 6 månader.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller