Projektledare – etablering av förvaltningsorganisation för en ERP-lösning

January 17, 2023
Roll Projektledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-01-23
Slutdatum 2023-06-30
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-01-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Edwin Landgraff (edwin.landgraff@keyman.se | 076-765 40 46)
Referensnummer #8817
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare, med kompetensnivå 4, för ett projekt med syfte att sätta upp en koncerngemensam förvaltningsorganisation för en ERP-lösning. 

Stort fokus på att konsulten är en hands-on projektledare med erfarenhet av att etablera förvaltningsorganisationer i tvärfunktionella team. Som kandidat är en bra kombination att du har erfarenhet från både rollen som Projektledare och Förvaltningsledare.

 
Projekt
Projektet omfattar steg 1 i uppbyggnaden av förvaltningsprocesser och organisation till Q3 2023. Lösningen som skall förvaltas är baserad på SAP med ett 20-tal kringsystem.

Uppdragsbeskrivning

* Mottagande av utvecklings- och förvaltningsteam, bl.a. 
       o    implementation av tvärfunktionella team och arbetssätt i förvaltning och utveckling (steg 1 av flera) – Preliminärt kommer ca 9 team sättas upp
       o    Synka och koordinera styrning och governance 
       o    Förändringsledning – Utbildning, kommunikation och stakeholder management

* Mottagande IT-organisation
       o    Etablera plattformsteam för SAP-plattformen
       o    Etablera IT-support för SAP (internt och externt)
       o    Upphandla förvaltningspartner 
       o    Kravställa och säkerställa dokumentation från programmet för SAP-implementering
       o    Kompetensutvecklingsprogram
Projektledaren skall:
*       Slutföra projektifieringen av uppdraget och delvis bemanna det
*       Leda, planera och följa upp genomförandet av projektet.
*       Säkerställa tydliga och effektiva gränsytor för samarbete mellan externa och interna medarbetare.
*       Skapa förankring av upplägg och resultat med intressenterna. 
*       Koordinera och leda sitt team genom planering, implementation och slutförande. 
*       Hantera beroenden och koordinera arbetet mellan team på olika geografiska platser.
*       Säkerställa status och hålla i projektmöten och dokumentera dessa.
*       Kvalitetssäkra resultatet av leveransen och leverera enligt uppsatta mål på tid. 
*       Delta i genomförandet av det övergripande programmet efter behov. 
*       Bidra till kompetensutveckling och nytänkande på området.  

 Arbetet utförs i enlighet med den projektmodell som definieras av kunden.

Arbetet utförs på kontoret ca 3 dagar/vecka, 2 dagar remote om arbetet tillåter. 

Skallkrav

Senior erfarenhet som Projektledare och införandeprojekt.
Mycket god och dokumenterad erfarenhet av att etablera förvaltningsorganisationer
Erfarenhet av hantering av förvaltning och utveckling av IT-lösningar
Stor erfarenhet av att utveckla processer inkl. rollbeskrivningar
God kunskap om agilitet då lösningen är ett steg mot ett mer agilt arbetssätt inom förvaltning och utveckling – detta för att kunna brygga från befintliga arbetssätt
Mycket god förmåga inom förändringsledning
Flytande tal och skrift, både svenska och engelska.

Börkrav

Dokumenterad erfarenhet som förvaltningsledare

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
Resultatinriktad
Lösningsorienterad

Övrig information

Option på förlängning.

För eventuella frågor kontakta:
Edwin Landgraff
Mobil +46 76 765 40 46
edwin.landgraff@keyman.se

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller