Skip to main content

Rådgivare inom IT-GRC till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund!

By 13 mars, 2023april 2nd, 2023Data/IT
Roll Rådgivare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-05-01
 Slutdatum 2024-04-30
 Omfattning 10%
 Ort Stockholm eller distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #9105
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Rådgivare inom IT-GRC till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
IT-GRC funktionen har  under 2022 jobbat fram grunden till funktionen och arbetat inom alla tre områden; styrning, risk och regelefterlevnad. Funktionen har byggt upp nätverket inom IT organisationen och utanför IT. 

·       Uppdraget går ut på att vidareutveckla funktionen. 
·       Att ta funktionen från nystartad funktion går mot en mogen och etablerad funktion. 
·       Att IT-GRC funktionen hittar sin organisatoriska tillhörighet inom IT-avdelningen. 
·       Vidareutveckla rutiner och processer för att förbättra IT-avdelningens förmåga inom regelefterlevnad, riskhantering och eskalering och kvalitetsförbättringar. 
·       Skapa struktur & arbetsrutiner inom IT-GRC som funktion
·       Hjälpa oss att hitta både kvalitativa & kvantitativa mått inom IT-GRC funktionen 
·       Fungera som en rådgivare för oss att vidareutveckla funktionen IT-GRC

Uppdraget ska utföras på 10 – 20%.

Skallkrav

Erfarenhet från GCR.
Erfarenhet från IT-utveckling.
Konsulten har tidigare erfarenhet från verksamhetsutveckling.
Konsulten ska ha erfarenhet från både strategisk & operativt arbete.
Rådgivning.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet från Agil utveckling.
Gärna erfarenhet från statlig verksamhet.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Lösningsorienterad.
Flexibel och kan skapa relation med olika delar av myndigheten.
Har ett adaptivt mindset.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 30 april 2025.

Omfattning 10 – 20%.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag