RPA-Utvecklare med erfarenhet av UiPath Orchestrator server till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

September 7, 2023
Roll Systemutvecklare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-10-19
Slutdatum 2024-03-28
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-11 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #9925
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en RPA-Utvecklare med erfarenhet av UiPath Orchestrator server till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Tech-E teamet som ansvarar för utvecklingen av Pensionsmyndighetens digitala medarbetare behöver utöka med ytterligare en utvecklare. Uppdraget är att utveckla digitala medarbetare tillsammans med teamet samt att stötta i analysprocess för kartläggning av processer. Teamet ansvarar också för infrastrukturen kopplad till de digitala medarbetarna och därav kravet att konsulten ska ha erfarenhet av Orchestrator på servernivå.

Skallkrav

Minst 3 års erfarenhet av utveckling av digitala medarbetare i UiPath Studio
Minst 3 års erfarenhet av UiPath development framework
Erfarenhet av administration av UiPath Orchestrator server
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av processkartläggning inom teknikområdet RPA
Erfarenhet att genomföra riskanalyser
Erfarenhet av uppgradering av UiPath Orchestrator server
Erfarenhet att installera och uppgradera UiPath robot på Windows-klienter

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kan jobba självständigt och levererar med kvalitet
Vill dela med sig av sina kunskaper och är en bra teammedlem
Säkerhetsmedveten

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller