Senior expert säkerhetstester vid applikationsutveckling till Pensionsmyndigheten

September 19, 2023
Roll IT-säkerhet
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-09-30
Slutdatum 2023-12-22
Omfattning 10%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #9975
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Senior expert för säkerhetstester vid applikationsutveckling till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker nu en konsult för expertstöd i arbetet med säkerhetshöjande åtgärder kopplat till säkerhetstester vid applikationsutveckling. 
Experten ska kunna genomföra utbildningsinsatser gällande säkerhetstest. Konsulten ska föreslå förbättringar och aktiviteter samt införa dessa för att förbättra säkerhetstester.  Uppdraget kan komma att justeras.

Skallkrav

Ha minst 3 års dokumenterad erfarenhet inom säkerhetsverifieringar/ säkerhetsgranskningar
Ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete inom systemutveckling (D.v.s. DevSecOps i olika CI/CD Security By Design och Security By Default)
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Konsulten bör ha genomfört flera liknande uppdrag

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Vara expert och föreslå säkerhetshöjande lösningar kring säkerhetstest
Kunna utbilda kring säkerhetstest
Kunna driva införande av säkerhetshöjande åtgärder kopplat till säkerhetstester vid applikationsutveckling

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller