SharePoint Utvecklare till ett välfungerande team hos Pensionsmyndigheten

By 25 mars, 2020 april 1st, 2020 Data/IT
Roll Utvecklare SharePoint
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-06-01
 Slutdatum 2021-09-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-03-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1878417
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en SharePoint Utvecklare till ett välfungerande team hos Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
I uppdraget ingår att tillsammans med ett välfungerande team hantera och se till att Pensionsmyndighetens SharePoint-plattform fungerar och levererar nytta och värde. Myndigheten planerar att migrera till SharePoint 2019 under våren och därefter börja se över utvecklingsaktiviteter och anpassningar för att göra den nya designen och samarbetsplattsformen redo för framtiden. Rollen kommer framför allt vara fokuserad på att skriva om befintliga funktioner för att vara anpassade till SharePoint 2019. Även en del support och hjälp vid felsökning ingår.

Under året ser vi att vi kommer leverera en mobilanpassad plattform, lyfta våra samarbetssidor och applikationer till det moderna utseende som SharePoint 2019 levererar och ha de bästa egenutvecklade apparna som finns att tillgå.

Vi förväntar oss att du i din roll föreslår förändringar där du ser vinster, är en aktiv del i teamet och ser till att vi fortsatt har ett högt förtroende. I SharePoint-teamet finns seniora utvecklare och specialister som tillsammans jobbar för att leverera en bra samarbetsplattform.

Skallkrav

• Minst 4 års sammanhängande erfarenhet av Microsoft SharePoint (SharePoint 2013 eller senare, varav minst 1 år skall vara inom SharePoint 2016 eller 2019). Detta innebär att konsulten ska ha utvecklat för minst 4 mellanstora farmer med minst 300+ användare och där miljöerna räknas som affärskritisk. Arbetet ska ha inneburit funktionalitet som har installerats i produktionsmiljöer.
Minst 3 års sammanhängande erfarenhet av att utveckla funktioner för SharePoint med modern strategi såsom appar/add-ins, SharePoint Framework, client-side programmering.
Minst 3 års erfarenhet av dokumenthantering inom SharePoint-plattformen och ha god förståelse för hur bland annat metadata, vyer och listinställningar fungerar.
Minst 2 års erfarenhet av C#
Minst 1 års erfarenhet av att både skriva och exekvera PowerShell-skript för SharePoint
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av ramverket PnP (Patterns and Practices). Gärna i en onpremises miljö.
Förståelse för SharePoint designer workflow för att kunna stötta i felsökning samt vid behov kunna skriva om funktionalitet för att göra flöden mer återanvändbara.
Erfarenhet av automatisering av SharePoint-plattformen, gällande releaser och patch-hantering.
Automatiserad testning för SharePoint.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Du anser dig ha en stor kunskap och expertis inom SharePoint, med en gedigen bakgrund, känna dig förtrogen med dina arbetsuppgifter och kan leverera utifrån de mål och krav som vi har.
Du vill leverera nytta och är inte rädd för att föreslå förändringar och vill gärna testa på nya arbetssätt. För att teamet skall kunna leverera på en god nivå
Du är driven, hjälpsam och har god förmåga att samarbeta och kommunicera med andra
Du har lätt för att anpassa dig till nya grupper och vill dela med dig av din kunskap. Detta är ett vinnande koncept som gjort SharePoint-teamet till ett väl fungerande och levererande team.
Du är säkerhetsmedveten, då vi som myndighet hanterar samhälls- och individkritisk information och bör hantera detta på ett korrekt sätt
Du är strukturerad, självgående, kan prioritera och ta ansvar för ditt eget arbete. Team lead kommer att peka ut riktningen, men du själv kommer ansvara för de dagliga arbetsuppgifterna.

Övrig information

Omfattning: 60-100%
Option på förlängning längst t.o.m. 2022-09-30

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag