Social och driven Java/Scala utvecklare till Malmö

April 27, 2023
Roll Utvecklare Java
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-05-08
Slutdatum 2024-04-30
Omfattning 100%
Ort Malmö
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9333
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu flera Sociala och drivena Java/Scala utvecklare till Malmö med kompetensnivå 3.

Your colleagues will be among the best and brightest the region has to offer who will support you in learning more and challenge your thoughts and ideas to arrive at the best solution. Despite your substantial experience and knowledge as a developer, it’s natural for you to continue to grow and develop in your role, benefit from your new colleagues and their wisdom, as well as sharing your previous experiences and helping others use that knowledge in their work.

Are you an experienced developer who recognizes yourself in the following?

 • Deep knowledge and extensive experience of the JVM, preferably Scala
 • Excellent oral and written communication skills in English 
 • EU citizenship or Swedish work permit since relocation outside EU is not an option
 • Either permanent residency in Sweden, or commitment to moving to Sweden, preferably near Malmö as the work is on-site in Malmö
Extra Merit qualifications:
 • Event Streaming, e.g Kafka
 • Ability to design and implement APIs and REST services
 • Experience with one or more application frameworks like Spark, Akka, Play
 • Big data ETL and data streaming
 • NoSQL Databases
 • Experience or knowledge on how to apply Machine Learning or AI on large amounts of data
Kunden söker efter kommunikativa och initiativtagande profiler som kan arbeta självgående i en organisation där man driver sin egen process och samlar information från organisationen på eget bevåg. Bedömningsförmåga är även det viktigt för att säkerställa att slutprodukten av uppgiften rimmar med organisationens slutgiltiga mål.
 
Kunden erbjuder hybrid arbetsort då man kan arbeta hemifrån måndagar och fredagar. 
Tisdag, onsdag och torsdag genomförs på plats på kontoret i Malmö.

Skallkrav

Deep knowledge and extensive experience of the JVM, preferably Scala
Excellent oral and written communication skills in English
EU citizenship or Swedish work permit since relocation outside EU is not an option

Börkrav

Event Streaming, e.g Kafka
Ability to design and implement APIs and REST services
Experience with one or more application frameworks like Spark, Akka, Play
Experience with Big data ETL and data streaming
Experience of NoSQL Databases
Experience or knowledge on how to apply Machine Learning or AI on large amounts of data

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Social och kommunikativ
Duktig på att samla och analysera information
Självgående och initiativtagande, men också teamplayer
Tar eget ansvar och är drivande mot slutgiltigt mål

Övrig information

Option på förlängning.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller