Skip to main content

Storagespecialist på Dell ECS till Pensionsmyndigheten

By 14 september, 2022februari 6th, 2023Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-26
 Slutdatum 2023-02-28
 Omfattning 20%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #7959
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Storagespecialist på Dell ECS till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Du kommer som konsult vidareutveckla vårt lagringssystem med policys och struktur i syfte att använda för sekundärlagring.

Omfattning: 20% över månaden och ca 120 timmar totalt.

Skallkrav

Konsulten ska ha implementerat Dell ECS system för lagring och därtill förekommande backupmjukvaror. Systemet ska vara avsett för sekundärlagring av data, med tillhörande policys samt struktur för bucket och tokenhantering.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Drivande
Engagerad
Teamplayer
Lösningsorienterad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 28 februari 2024.
Startdatum: så snart som möjligt enligt överenskommelse

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag