Support och förvaltningsavtal – Hälsosamtal till Region Västmanland

August 16, 2023
Roll Support- och förvaltningsåtagande
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-09-06
Slutdatum 2024-09-05
Omfattning %
Ort Västerås
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-08-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #9809
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu ett team av konsulter för Support och förvaltningsavtal – Hälsosamtal till Region Västmanland. Konsulterna ska uppnå kompetensnivå 3 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Uppdragsbeskrivning

När du som bor i Västmanland fyller 50 år får du en inbjudan till ett hälsosamtal på din vårdcentral. Det är kostnadsfritt och till för att öka möjligheterna för dig att leva ett friskt och hälsosamt liv.
Region Västmanland och Region Sörmland vill teckna ett support- och förvaltningsavtal gällandes tjänsten Hälsosamtal.
Tjänsten är ett webbaserat system som består av en enkätdel samt en administrationsdel.
Administrationsdelens syfte är att administrera utskick av inbjudningar till Hälsosamtal och vara ett stöd vid genomförandet av Hälsosamtal.
Den andra delen av tjänsten är enkätdelen där invånaren fyller i sina uppgifter inför samtalet på sin vårdcentral.
Tjänsten Hälsosamtal är integrerad med en integrationsplattform.
I förvaltningen ingår ej ansvar för drift och övervakning av servrar.
 
Mer information:
Avtalet avser applikationen Webbstöd Hälsosamtal med tillhörande testmiljö. Webbstöd Hälsosamtal är ett IT-stöd som hanterar hälsosamtalets hela processflöde för deltagare och vårdgivare i Västmanland, Sörmland och Halland. 
·   
Webbstöd Hälsosamtal består av ett antal olika
system, som alla i sin tur kommunicerar med en gemensam databas som bland annat
innehåller enkäter och inbjudningar. IT-stödet består av: 
     
Databas som innehåller enkätversioner, dess frågor,
översättningar samt enkätsvar och inbjudningar etc. Databasen är gemensam för
både enkät- och adminwebben. 
     
Webbservice ansvarar för att sköta all
kommunikation med databasen. Alla integrationer från IT-stödet går via
webbservicen till regionens integrationsmotor. 
       
Adminwebben är en webbapplikation som
används av vårdpersonal för att hantera inbjudningar, enkäter samt som stöd
under hälsosamtal med deltagare. Adminwebben är bara åtkomlig internt på
regionens nätverk, och kräver inloggning med SITHS-kort. 
     
Enkätwebben är en webbapplikation som
används av inbjudna deltagare för hälsosamtal för att besvara enkäten.
Ovanstående delar beskriver den gemensamma kodbasen (och grundar sig på
den lösning som Region Västmanland, Sörmland och även Halland har idag).
Inställningar konfigureras för respektive region rörande integrationer, flöden,
loggor, färg med mera.

Omfattning uppskattas till ca 10-15h per månad.

Skallkrav

Leverantören ska ha erfarenhet från att förvalta och vidareutveckla liknande tjänster
Leverantören ska ha kunskap om SAML 2.0
Leverantören ska ha erfarenhet av att arbeta med SQL Server
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Kommunikativ i tal och skrift
Lösningsorienterad
God social förmåga
Självgående
Driven

Övrig information

Option på förlängning: kontraktstid enligt ovan med möjlighet till årsvis förlängning 12mån och därefter kvartalsvis som längst tlll 2026-04-30.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller