Skip to main content

Sussa samverkan – Uppdragsledare Koordinera regionernas produktionsstarter till Region Sörmland

By 17 januari, 2023februari 6th, 2023Data/IT
Roll IT Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-02-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Eskilstuna, Nyköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-01-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8809
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Sussa samverkan – Uppdragsledare Koordinera regionernas produktionsstarter till Region Sörmland.

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Örebro, Blekinge, Norrbotten, Gävleborg, Dalarna och Halland.
Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationstödet.

En förutsättning för att lyckas med det gemensamma arbetet är att alla enskilda regioner ”krokar arm” i sitt arbete och att de Sussa-gemensamma förberedelserna och de regionala programmen för implementationen av Cosmic samordnas, styrgruppen för Sussa samverkan har valt att driva det gemensamma arbetet i programform. Målet med programmet är att skapar förutsättningar för regionerna att införa Cosmic och nå sina regionala effektmål och programmet koordinerar de projekt och uppdrag som krävs för att nå programmålet.

Inom det gemensamma programmet är ett uppdrag under uppstart med syftet att skapa en enkel och tydlig arbetsstruktur för att möjliggöra uppföljning av framdrift i regionernas produktionssättningsaktiviteter. Det är fortsatt regionerna som själva är ansvariga för att planera och utföra aktiviteterna. Uppdraget är under uppstart och planeras pågå fram till sista regionens produktionsstart i november 2024.
En viktig del av uppdraget är samverkan, kommunikation och framdrift i en stor och komplex organisation med många involverade parter inom Sussa samverkan, från regionerna liksom från leverantör och andra gränsytor. Sussa samverkan söker nu en uppdragsledare som ska driva det beskrivna uppdraget ovan.

Arbete utförs i Leverantörens lokaler. Uppdraget innebär fysiska träffar då det tillåts, fysiska möten förläggs inom Stockholmstrakten. Resekostnader ersätts, efter överenskommelse, enligt slutkundens bestämmelser.

Skallkrav

Erfarenhet av framtagning, implementering och uppföljning av produktionssättningsaktiviteter
Erfarenhet av förändringsarbete, kommunikation och förankring i komplexa situationer
Erfarenhet av leverantörsstyrning i komplexa situationer
Erfarenhet av arbete inom myndighet/offentlig förvaltning
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Bred teknisk erfarenhet och förståelse
Erfarenhet av projektleverans inom ramen för programform
Erfarenhet av komplexa driftsättningar
Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självständighet – Mycket stor
Drivande
Lyhörd
Strukturerad

Övrig information

Option på förlängning längst  2024-12-31.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag