Teknisk aktivitetsledare/koordinator för Stödsystem och Fondtorgsnämnden till Pensionsmyndigheten

April 28, 2023
Roll Projektkoordinator
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-05-08
Slutdatum 2023-12-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #9350
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Teknisk aktivitetsledare/koordinator för Stödsystem och Fondtorgsnämnden (nivå 3) till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker en Teknisk aktivitetsledare/koordinator där uppdraget består av två delar; Teknisk aktivitetsledare Stödsystem och IT-koordinator Fondtorgsnämnden. Du kommer att fördela din tid ungefär 50/50.

Teknisk aktivitetsledare Stödsystem
Pensionsmyndigheten har genomfört en agil transformation där vi successivt har avvecklat våra PM3-objekt och lagt över leveransansvaret i agila release tåg baserat på SAFe. Som teknisk aktivitetsledare Stödsystem kommer du att jobba med att identifiera och driva aktiviteter kopplade till de systemen inom det sista kvarvarande objektet förvaltningsobjekt Stödverksamhet. I it-delen av objektet återfinns it-stöd för Pensionsmyndighetens stödjande funktioner som exempelvis ekonomisk budgetering och redovisning, tidrapportering och lönehantering, behörighetsadministration, registrerings- och handläggningsstöd, med mera.

Du kommer att jobba tillsammans med Förvaltningsledare Verksamhet för objektet och tillsammans med denne planera och prioritera det tekniska arbetet inom objektet. 

IT-koordinator Fondtorgsnämnden:
Pensionsmyndigheten levererar it-tjänster till Fondtorgsnämnden och ditt uppdrag, tillsammans med tjänsteledaren för Fondtorgsnämnden och representanter från de tåg som levererar it-tjänster till nämnden, blir att:

  • upprätthålla samverkansmöten och dialoger med Fondtorgsnämnden
  • agera aktivitetsledare och koordinera och hålla ihop dialogen kring kundens beställningar inom Pensionsmyndigheten
  • vidareutveckla arbetssätt utifrån vårt agila arbetssätt
  • utifrån lösningar som tas fram beskriva dem som tjänster.
Skallkrav

Minst 2 års erfarenhet av att leda aktiviteter av teknisk karaktär
Minst 2 års erfarenhet av att har arbetet med tjänstebaserad IT-leverans
Tidigare erfarenhet från ett arbete med leverantörs- eller kundkontakt
Erfarenhet av agila arbetssätt
God förståelse för ITIL-processer och flöden
God administrativ förmåga
Du har mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

God förståelse för SAFe ramverket

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Öppen och nyfiken
Driven, har förmåga att samla en grupps kraft och rikta mot målet :
God relationsbyggare och god samarbetsförmåga

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2024.
Start så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller