Testledare – Luleå, delvis distans

May 3, 2023
Roll Testledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-05-22
Slutdatum 2024-05-21
Omfattning 100%
Ort Luleå 1-2 gånger per månad, 1-2 dagar per tillfälle
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9375
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Testledare, med kompetensnivå 4

Beskrivning: 
Kunden har behov av en konsult som ska agera som testledare i ett av deras agila leveransteam.
Leveransteamet arbetar inom leveransområde export inom kundens program för elektronisk tull.
Konsulten kommer att arbeta tillsammans med erfarna systemanalytiker och lösningsarkitekter med att leda testarbetet inom leveransområde export. Uppdraget bedrivs enligt agil metodik för systemutveckling.
Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas (nivå 3) inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.

Uppdragsplats: Distans men på plats i Luleå 1-2 gånger per månad, 1-2 dagar per tillfälle

Säkerhetsprövning: Konsulten kommer att behöva säkerhetsklassas (nivå 3) inom ramen för uppdraget men uppdraget kan påbörjas innan säkerhetsklassning är klar.

Ett beskrivande svar, med hänvisning till CV skall anges för alla de skall- och börkrav som specificeras nedan.

Skallkrav

Uppfylla kompetensnivå 4
Vara flytande i svenska i både tal och skrift
Ha minst 5 års erfarenhet av testledning inom statlig myndighet
Ha minst 2 års erfarenhet av samverkanstester med andra myndigheter eller EU-kommissionen

Börkrav

Ha erfarenhet av att leda testmetodutveckling (testmetodik, teststrategier, processer och verktyg).
Ha erfarenhet av att skriva testfall, utföra och dokumentera tester
Ha erfarenhet av Atlassians produkter som tex Jira och Confluence

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Analytisk

Övrig information

Option på förlängning 2 x 12 månader.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller