Testledare till enhet Kapacitetstilldelning

April 28, 2023
Roll Testledare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-06-30
Slutdatum 2024-03-31
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Robert Glamin (robert.glamin@keyman.se | 0730-300 000)
Referensnummer #9335
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Testledare till enhet Kapacitetstilldelning med kompetensnivå 3

Uppdraget omfattar:
Projektet Marknadsanpassad Planering av Kapacitet (MPK) ingår i programmet Bättre kapacitet, som har som övergripande mål att bidra till ökad punktlighet genom robust och körbar kapacitetstilldelning och en mer branschgemensam process.

Syftet med projektet Marknadsanpassad planering av kapacitet är att säkerställa att det införskaffas och driftsätts en systemplattform för framtidens kapacitetstilldelning som är väl anpassad för framtidens arbetssätt och marknadens krav, och som dessutom följer och väl passar in i den framtida IT-strategi som kunden har tagit fram. Detta sker genom ett externt upphandlat planeringssystem samt internt utveckla övriga systemfunktioner för att uppnå målbilden.

Arbetet genomförs i ett antal delprojekt som hålls samman genom en överordnad projektledning. Detta avrop avser testledare som leder ett antal testresurser inom projektet. I testarbetet ingår testarbete och testledning kopplat till egen utveckling hos kunden, samt tester i standardsystem kopplat till extern leverantör.  

Skallkrav

• Konsulten skall ha dokumenterad utbildning inom test och kvalitetsarbete
• Konsulten ska ha minst 5 års erfarenhet av testarbete enligt testmetoder
• Konsulten skall ha minst 5 års erfarenhet av arbete som testledare på system- eller acceptanstestnivå
• Konsulten skall ha minst 5 års erfarenhet av arbete som testanalytiker, dvs identifiera och utforma testfall samt utvärdera testresultat
• Konsulten skall ha minst 5 års erfarenhet av ledning av en grupp på minst 4 personer
• Konsulten skall ha erfarenhet av arbete med Team Foundation Server/Azure DevOps
• Konsulten skall ha 2 års erfarenhet av ledande arbete med extern utländsk leverantör i en komplex systemlösning
• Konsulten skall ha erfarenhet av planering och koordinering av testaktiviteter i större uppdrag på myndighet eller större organisation.
• Konsulten skall ha tidigare erfarenhet av testarbete inom området för kapacitetsplanering järnväg.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Analytisk
God social förmåga

Övrig information

Option på förlängning på 6+6 månader till och med 2025-03-31 

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller