Upphandlare/kemist till upphandlingsenheten på Region Uppsala

September 18, 2023
Roll Upphandling/Inköp
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-10-18
Slutdatum 2024-03-31
Omfattning 50%
Ort Uppsala
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (pernilla.seger@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #9964
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Upphandlare/kemist till upphandlingsenheten på Region Uppsala

Vi söker nu en Konsult med specialistkunskap inom kemi

I upphandlingsarbetet ingår att uppställa krav på artiklar och produktionsmetoder avseende ämnen med skadlig påverkan på hälsa och miljö. Kraven ska utformas på så sätt att det är möjligt att verifiera om kraven uppfylls genom inkomna anbud. Under annonseringstiden inkommer frågor från leverantörer avseende kemikalierelaterade krav, och dessa måste besvaras. Efter att anbud inkommit ska anbuden prövas enligt uppställda krav. Om ett anbud inte uppfyller ett krav, måste bedömningen motiveras. Normalt sett har upphandlare inte den sakkunskap i kemikalieanvändning som behövs för att formulera krav, besvara frågor om krav, bedöma uppfyllnad av krav, eller motivera beslut kopplade till dessa krav. 

Vi behöver en kemist som kan arbeta tillsammans med upphandlare och beställande verksamheter med att säkerställa att kemikalieanvändningen hos våra leverantörer inte orsakar onödiga risker för hälsa och miljö. I arbetet kan även avstämningar med leverantörskollektivet behöva göras. För att säkerställa en rimlig nivå på kravställningen är det nödvändigt att konsulten är lyhörd, pedagogisk och någorlunda pragmatisk.
Skallkrav

Universitetsutbildning i kemi, minst 4-årig
Kunna upprätta skriftlig motivering till myndighetsbeslut kopplat till kemikalieanvändning
Kunna utforma krav och kriterier i upphandlingar på ett sådant sätt att dessa kan läggas till grund för myndighetsbeslut

Börkrav

Erfarenhet av arbete med upphandling/inköp

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

För att säkerställa en rimlig nivå på kravställningen är det nödvändigt att konsulten är lyhörd, pedagogisk och någorlunda pragmatisk
Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-06-01.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller