Utveckling, förvaltning och support av KI:s installation av WordPress till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

March 14, 2023
Roll Utvecklare Webb
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-05-01
Slutdatum 2025-04-30
Omfattning %
Ort Solna
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-03-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
Referensnummer #9112
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en leverantör för Utveckling, förvaltning och support av KI:s installation av WordPress.

Karolinska Institutets installation av WordPress används inom två områden:

 1. Bloggar.
  Bloggarna används i huvudsak i rekryterande syfte. I dagsläget finns en handfull bloggar, några på svenska, några på engelska. Ansvaret för bloggarnas innehåll ligger hos enheten Utbildningskommunikation, vägledning och alumniverksamhet (UVA) men det är studentambassadörer som bloggar. Webbförvaltningen är ansvarig för att tillhandahålla bloggarna och står för deras utveckling och förvaltning.
 2. Webbplatser för samarbeten med andra organisationer.
  Det finns ibland behov av att skapa webbplatser för vissa studier, projekt, centrumbildningar, nätverk m.m. som av olika skäl inte kan ligga på den centrala webbplatsen ki.se. Dessa webbplatser har en neutral design och härbärgerar en eller flera samarbetspartners utanför KI. I dagsläget finns ett 20-tal aktiva webbplatser som administreras av en eller flera redaktörer. Webbförvaltningen är ansvarig för att tillhandahålla sajterna och står för deras utveckling och förvaltning.
Beskrivning av nuvarande IT-miljö:
Alla webbservrar körs på Linux OS med Apache, PHP och MySQL/MariaDB. 
Drift av våra system sker av KI:s egen IT-avdelning, som också är mottagare och teknisk kontakt med leverantörer av tjänster och system.

Uppdragets innehåll och omfattning:
 • Kontinuerligt underhåll, ny utveckling och vidareutveckling av WordPress:
 • Utveckling av ny funktionalitet, vidareutveckling och underhåll av befintlig funktionalitet, mallar, struktur och navigation, installation, konfiguration, implementation. 
 • Säkerhetsuppdateringar. Kontinuerliga uppdateringar av de plugins och widgets som används.
 • Rådgivning/utbildning kring arkitektur, design och funktionalitet.
 • Förslag och förbättring av användarupplevelse och tillgänglighet
 • Stöd och utbildning till redaktörer inom webbförvaltningen och utbildningsförvaltningen
 • Systemdokumentation anpassad för KI
 • Projektledning av den egna leveransen
 • Gemensamma uppföljningsmöten.
 
Om kontraktet:
KI uppskattar omfattningen av uppdraget till ca 40 timmar per månad. KI garanterar dock inte någon volym. 
KI avser att teckna avtal med en (1) leverantör.
Leverantören ska säkerställa leveransen i form av ett team som har flerårig erfarenhet av systemutveckling och mycket god kännedom om olika tekniker och verktyg på området. Teamet ska vidare kunna leverera kontinuitet i uppdraget så att viktig kunskap och kompetens överförs mellan teammedlemmar. 
Arbetet sker i nära samarbete mellan beställare och leverantör. Beställare är förvaltningen för KI:s objekt ”Plattform för övergripande webbkommunikation” som består av personer från KI:s IT-avdelning och Kommunikationsavdelning. 
Kommunikation och rapportering av aktiviteter, uppgifter och leveranser sker digitalt. Vid behov kan även fysiska möten användas.
Varje månad skickas en faktura för de timmar som har arbetats upp tillsammans med en specifikation av vad tiden använts till.

Skallkrav

WordPress
Databaser My SQL/MariaDB
Linux OS
Puppet
HTML
Java/Javascript
PHP
Git
Webbdesign

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst till och med 2027-04-30.

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller