Skip to main content

UX designer med kunskap i Adobe XD eller Figma till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 26 september, 2022februari 6th, 2023Data/IT
Roll UX-designer
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-03
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referensnummer #8033
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en UX designer med kunskap i  Adobe XD eller Figma till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten söker nu konsultförstärkning och har behov av en UX-designer till Fondavdelningen som ansvarar för att genomföra nödvändiga användbarhetsaktiviteter i samband med framtagandet av en ny valarkitektur. 

I rollen som UX-designer ansvarar du för framtagande av detaljerad design av användargränssnittsprototyp(er), med fokus på att uppnå användarnytta, användningsmål och kundupplevelse. Se även nedan för mer info om vilka krav som ställs.
Skallkrav

Minst 5 års erfarenhet av rollen som UX designer
Erfarenhet av användbarhet, tillgänglighet, användarcentrerad design, interaktionsdesign
Erfarenhet av skapande av prototyper i Adobe XD eller Figma
God kännedom om agilt och lean arbetssätt
Arbetskunskap/grundförståelser av WCAG-standarder
Utbildning inom interaktionsdesign
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet från finans- eller försäkringsbranschen
Erfarenhet av arbete med kravanalys

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad och arbetar både mål- och resultatorienterat
God analytisk förmåga, och kan angripa frågor utifrån ett brett perspektiv.
Lätt för att samarbeta och kan förankra idéer hos både teammedlemmar, chefer och andra kollegor
God förmåga att visualisera och förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 mars 2024.
Start så snart som möjligt.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag