Upphandlingskonsult till Sundbybergs stad

May 9, 2023
Roll Upphandlare
Kompetensområde Försäljning, inköp, marknadsföring
Startdatum 2023-08-01
Slutdatum 2024-03-01
Omfattning 100%
Ort Sundbyberg
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9404
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Upphandlingskonsult  till Sundbybergs stad.
Förvaltaren är Sundbybergs allmännyttiga bostadsbolag och har sedan starten 1947 varit med att bygga och utveckla det moderna Sundbyberg. Genom att äga, utveckla och förvalta hyresrätter och lokaler bidrar våra ca 150 anställda till ett växande Sundbyberg och en levande och hållbar stad. Hos oss får du arbeta med verksamhetsnära upphandling och driva dina upphandlingar själv samtidigt som du ha ett nära samarbete dina två upphandlingskollegor.

Uppdraget omfattar:

Rollen tillhör enheten ekonomi som består av 12 medarbetare, varav tre är upphandlare. En av upphandlarna avslutar sin tjänst i slutet på maj, och vi söker nu en tillfällig konsultlösning för att täcka upp inför ny rekrytering och kommande arbetstoppar. I rollen som upphandlare kommer du ha många kontaktytor inom hela organisationen och arbeta för att Förvaltaren alltid ska ha aktuella avtal. Du kommer ha ett nära samarbete med de två andra upphandlarna men utför egna upphandlingar från ax till limpa. 
 
Arbetsuppgifter:
Som upphandlare ansvarar du, tillsammans med övriga upphandlare, för att Förvaltarens upphandlingar sker på ett affärsmässigt sätt enligt gällande lagar, riktlinjer och policy. Du ansvarar även för löpande avtalsuppföljning av genomförda inköp och upphandlingar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:

  • självständigt genomföra upphandlingar, främst ramavtal, inom entreprenad- och konsulttjänster 
  • vid behov genomföra förnyade konkurrensutsättning på befintliga ramavtal 
  • fungera som stöd till organisationen gällande inköp – och upphandlingsfrågor
  • i samarbete med juridisk expertis och ombud biträda vid eventuella tvister inom upphandlingsområdet 
Skallkrav

Universitet/Högskoleutbildning eller YH/KY-utbildning inom offentlig upphandling eller relevant akademisk utbildning exempelvis inom juridik, ekonomi, inköp, eller likvärdig eftergymnasial utbildning inriktad mot upphandling. Alternativt motsvarande förvärvade kunskaper genom arbetslivserfarenhet eller motsvarande som vi bedömer likvärdig.
Minst 8 års erfarenhet av att genomföra offentliga upphandlingar.
Mycket god kännedom av Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.
Flerårig erfarenhet av avtalsjuridik.
Goda kunskaper i Office-paketet.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.

Börkrav

Erfarenhet av IT-system.
Erfarenhet av upphandling inom konsulttjänster.
Erfarenhet av avtalsuppföljning.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa

Personliga egenskaper

Samarbetsförmåga :
Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad :
Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Initiativförmåga:
Tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat.
Strukturerad:
Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Kvalitetsmedveten :
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger ned stor vikt att man lever upp till dessa.
Lojal:
Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksamheten och eller organisationen. Handlar i enighet med fattade beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer.

Övrig information

Det finns en option på förlängning, dock längst till och med 2025-03-01.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller