Projektledare för förstärkt studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna till Sundbyberg Stad – VI SÖKER FLER KANDIDATER!

August 14, 2023
Roll HR Projektledare
Kompetensområde HR/kompetensförsörjning
Startdatum 2023-10-01
Slutdatum 2024-10-01
Omfattning 75%
Ort Sundbyberg
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-08-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9803
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledare till Sundbybergs Stad.

Projektledaren kommer att kartlägga, planera och implementera studievägledning i generell bemärkelse, samt fortbilda samtlig personal kring den generella studie- och yrkesvägledning för nyanlända vuxna.

 
Stöttning av lärarna och studievägledarna i arbetet med tydligare målsättningar i eleverna individuella studieplaner.
 
Studievägledning tidigt under studierna. Tolk används vid behov.
 
Genomföra och implementera gruppvägledning (exempelvis karriärvägledning med förbättrad yrkeskännedom till kortutbildade kvinnor).

Genomförandeplan sker i samråd med skolledning.

Förväntat resultat:
Genom att eleverna tidigt får studie- och yrkesvägledning ökar deras motivation och deras språkprogression påskyndas och möjlighet till anställning​ förbättras.

 
Genom större yrkeskännedom förbättras elevernas kunskap om arbetsmarknadens möjligheter.
 
Bättre samverkan i kommunen kring studievägledning av nyanlända i samtliga skolformer.
 
Att lärarna utmanar traditionella yrkesval för att vidga elevernas perspektiv och öka kunskapen om svensk arbetsmarknad.
 
Studie- och yrkesvägledningen blir en naturlig och integrerad del i undervisningen och lärarna har ett anpassat undervisningsmaterial med fokus på ökad yrkeskännedom​.

Skapa rutiner, processer och arbetsmaterial som sedan implementeras i verksamheten.
Allt framtaget material och rutiner ägs av Sundbybergs stad.

Skallkrav

Studie och yrkesvägledarexamen.
Gedigen erfarenhet av studievägledning.
Projektledning.
Resultatuppföljning.
Utvärdering.
Budgetering.
Dokumentation.
Implementera processer och rutiner.

Börkrav

Vägledning av nyanlända.
Erfarenhet av vägledning inom vuxenutbildning.
Vana att utbilda och leda professionen.

Övriga krav

Minst två referensuppdrag där referenten är beställare/chef.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Självgående.
Driftig.
Entusiasmerande.
Strukturerad.
Positiv.
Lösningsfokuserad.
Tydlig.

Övrig information

Uppskattad tid antal tim: 20-30 tim/vecka eller enligt överenskommelse med beställaren.
Option på möjlighet till förlängning 2 x 12 månader

Konsulten kommer hantera elevers personuppgifter i sitt uppdrag.
Kommer även ha Inloggning till användarsystem Alvis. 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller