Utbildare inom ”Att leda i förändring” till Nynäshamns kommun

By 17 juni, 2022 augusti 12th, 2022 HR/kompetensförsörjning
Roll Utbildare
 Kompetensområde HR/kompetensförsörjning
 Startdatum 2022-09-15
 Slutdatum 2023-09-15
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-07-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 4261793
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Utbildare inom ”Att leda i förändring” till Nynäshamns kommun.

Uppdraget omfattar:
Ledarskap i förändring
Allmänt erbjudande för alla chefer.
Delmomentet innefattar en dag digitalt som ska primärt utföras på distans (via teams eller zoom).

Inlärningsmål
Kunskap om och förståelse för hur människor kan reagera i situationer av förändring samt verktyg för hur chefen/ledaren kan möta och hjälpa i olika faser av förändring.

Kursens ska minst innehålla:
1. Konkreta verktyg och metoder som stärker förmågan att leda och styra en organisation i förändring.
2. Träning på att hantera förändringsprocesser och hur man undviker vanliga fällor.
3. Kunskap om hur man kan kommunicera för att skapa delaktighet och engagemang.
4. Träning på att hantera motstånd mot förändring och dess processer.
Observera att kursen kommer att prioritera teman enligt ovan. En mer detaljerad planering kommer att genomföras med vinnande leverantör.
Pris ska presenteras för ett utbildningstillfälle som kan omfatta en halv- respektive heldagsutbildning. Det vill säga att leverantören ska presentera ett pris för en halvdagsutbildning och ett pris för heldagsutbildning. Priset ska inkludera alla kostnader, inklusive eventuell förberedelse, efterarbete, dokumentation, administration mm.
Observera att prisjämförelse kommer att utgå från pris för halvdagsutbildning.

Skallkrav

Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att utbilda inom ledarskap och ledning i förändring.
Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat med utbildning av chefer och ledare.
Konsulten ska ha minst 3 års erfarenhet av att ha arbetat med utbildning inom kommunal sektor.
Konsulten ska ha erfarenhet av att ha arbetat i ledande befattning under en förändringsprocess.
Leverantören ska ha erfarenhet av att genomföra insatser på distans via digitala verktyg som inte kräver en klient i målgruppens datorsystem.
Leverantören ska ha en leveransförmåga som säkrar leverans av insatsen inom max 4 veckor från efterfrågade leveransdatum.
På förfrågan kunna redovisa 2 referenser till utbildningsuppdrag inom ovanstående teman.

Börkrav

Konsulten ska ha kompetens inom ”Transformerande ledarskap”
Vid behov kunna leverera insatserna lokalt i Nynäshamn/Järfälla.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2025-09-15.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag