Genomlysning organisation myndighet funktionsnedsättning/Organisationsutvecklare till Järfälla kommun

August 30, 2023
Roll Organisationskonsult
Kompetensområde Management
Startdatum 2023-10-02
Slutdatum 2024-04-02
Omfattning 75%
Ort Järfälla
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9867
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Organisationsutvecklare  till Järfälla kommun.

Genomlysning organisation

Uppdrag – genomlysning av området Myndighet funktionsnedsättning, Äldre – och funktionshindernämnden, Järfälla kommun. Organisationen har sedan januari 2023 förändrats och två enheter har utökats till tre. Insatsvolymer har ökat och så också antalet handläggare.  

Syfte och mål – en tydlig och hållbar organisation, inkluderat ledningsstruktur, som leder till rättssäker myndighetsutövning för medborgare under 65 år med behov av stöd på grund av funktionsnedsättning. Beslut följs upp för att säkerställa omsorg av god kvalitet och verksamheten är kostnadseffektiv. Ansvarsfrågor avseende lokal- och hyresadministration är tydlig. 

Utvecklingsområden:

Personalomsättning (varför).

Uppföljning av insatsbeslut.

Uppföljning och kontroll av hyres- och lokaladministration.

Uppföljning av kompetensbehov, genomförande av kompetensutveckling, 

Uppföljning och åtgärder utifrån internkontroll tex lång handläggningstid, kritik från IVO.

Skallkrav

Kunna system inom området myndighet funktionsnedsättning ex Lifecare.
Erfarenhet av området funktionsnedsättning, myndighetsutövning.
Erfarenhet av organisationsförändringar.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
Självgående
Driven
Flexibel
God social kompetens

Övrig information

Området leds av en områdeschef.

Området består av tre enheter med varsin enhetschef. Två mentorer (1 SoL och 1 LSS) och en kvalitetssamordnare 50%. 

På enheten myndighet funktionsnedsättning finns också  2,5 tjänst platssamordnare, 2 tjänster bostadsanpassningshandläggare, 1 tjänst superuser (verksamhetssystemexpert) och 30 tjänster biståndshandläggare.

Enheterna har olika ansvarsområden utifrån målgrupper, barn, personlig assistans, socialpsykiatri, vuxna. 

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller