Skip to main content

Konsult för serverbyte och uppgradering till Täby kommun

By 17 mars, 2023april 2nd, 2023Management
Roll Projektledare
 Kompetensområde Management
 Startdatum 2023-04-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 20%
 Ort Täby
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Elin Engman (cv@keyman.se | 0730 79 97 55)
 Referensnummer #9136
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för serverbyte och uppgradering till Täby kommun

Om uppdraget: 
Uppdraget består i att leda en transformation av befintlig servermiljö för en systemportfölj med ca 10 system från leverantören Sokigo som berör samtliga medarbetare på Täby kommuns samhällsutvecklingskontor. Dessa är bland annat, men inte begränsat till: ByggR/Nova, AGS Ipaax, Reflex, LV/LTF, Topodirekt, Focus, CSM, FB, med mera.

Samtliga serverinstallationer ska bytas ut och sättas upp på nytt på senaste version, integrationer ska ses över och justeras/ersättas samt befintliga databasteknik ska fasas ut och befintliga data migreras till nya databaser. 

Systemen nyttjar en gemensam databas av typen Oracle idag, vilken ska ersättas med ett flertal nya databaser av typen MSSQL och PostgreSQL.
Projektet är komplext med många intressenter och beroenden.

Förväntat resultat:
En ny miljö uppsatt med senaste versionen av samtliga system samt migrerat data till nya databaser och erforderliga integrationer.

Projekorganisation: 
Avropad konsult kommer att planera samt leda arbetet tillsammans med kommunens specialister samt med systemleveratör.

Arbete ska kunna ske från och med 1 april på plats i Täby kommun och vid behov på distans. 

Skallkrav

Projektet berör samtliga medarbetare på kommunens samhällsutvecklingskontor, kommuninvånare och företagare. Arbetet är komplext och det är av högsta vikt att allting fungerar smidigt och som tänkt vid uppstart. Konsulten ska utifrån detta ha minst femton (15) års erfarenhet av att leda större förändrings- och projektarbeten.
Minst fem (5) års erfarenhet av att driva större förändrings- och projektarbete i kommunal sektor.
Konsulten ska ha utfört minst två (1) likvärdiga uppdrag (leda införande av it-system med inriktning verksamhetsutveckling/förändring) hos en likvärdig kommun (likvärdig storlek), de senaste fyra (4) åren.
Certifiering IPMA-B eller motsvarande
Projektledning av komplexa it-projekt

Börkrav

Övriga krav

Minst en (1) kontaktperson och kontaktuppgifter för referenstagning i annan kommun.
Konsulten ska bifoga ett förslag på metod och upplägg för arbetet med målet att kommunen ska kunna få ett så effektivt införande som möjligt. Max en (1) A4-sida. Ska innehålla:
– Viktigaste momenten att ta hänsyn till vid utformning av aktivitetsplan
– Kritiska moment i tidplan för att säkra ett införande i tid
– Bidra med kommunikativa aspekter för förankring och förändring
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Noggrann
Kommunikativ
Personligt driv

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-02-28.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag