Projektledande objektsspecialist till Sollentuna kommun

May 23, 2023
Roll Verksamhetsutvecklare
Kompetensområde Process- och organisationsutveckling
Startdatum 2023-08-14
Slutdatum 2023-12-22
Omfattning 50%
Ort Sollentuna kommun
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-05-30 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 072-219 52 19)
Referensnummer #9489
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Projektledande objektsspecialist till Sollentuna kommun.

Konsult ska bistå utbildningskontoret i Sollentuna med att se över och uppdatera det webbaserade dokumentationssystemet för elevhälsan, Prorenata, inom följande områden:
●     Gallring och Arkivering 

●     Underlag för behörighet och användare
●     Översyn av roller och dokumentationsmappar
●     Sekretessgränser för dokumentationsmappar, ex elev vakt från grundskola till gymnasiet. 
●     Användare: ta fram rutiner och riktlinjer samt eventuella sekretessavtal för enskilda användare
●     Se över utbildningsinsatser i Prorenata och strukturera dessa, samordna
●     Se över gällande GDPR i systemet och alla blanketter. 
●     Undersöka alla olika möjligheter till integration av moduler som finns i PRN
●     Undersöka och tidsbestämma om möjlighet för andra professioner samt ev myndighetsutövning ska in i PRN (förskola?)
●     Kontaktperson med PRN kundansvarig för utvecklingsfrågor.
●     Rutiner för kontroller av behörigheter samt loggkontroller 
●     Revidera processer
●     Förvalta/uppdatera/hantera/informera om Prorenatasrutiner och riktlinjer
●     Resultatsammanställningar och utvärderingar och kvalitetsarbete
●    Allmänt förbättringsarbete i Prorenata
.

Skallkrav

Mycket goda systemkunskaper, företrädesvis elevhälsorelaterade system eller i andra hand skoladministrativa system.
Kunskap om den lagstiftning som styr elevhälsans arbete.
Kunskap om sekretesslagstiftning och den lagstiftning som styr personuppgiftshantering.
Kunskap om arkivlagen.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Konsult ska vara serviceinriktad, tillmötesgående och lyhörd för beställarens behov.
Konsult ska kunna utbilda och informera kopplat till de förändringar som genomförs.

Övrig information

Arbetet kommer ske i nära samarbete med förvaltningsledare och objektsspecialist på utbildningskontoret.
Uppdraget kommer eventuellt att utökas med andra insatser kopplat till utbildningskontorets system i samråd mellan kund och konsult.

Option på förlängning 2 + 2 månader.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

 

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller