Roll Biståndsbedömare
Kompetensområde Socialt arbete
Startdatum 2023-10-01
Slutdatum 2023-12-15
Omfattning 100%
Ort Danderyd
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-08-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Elin Engman (elin.engman@keyman.se | 0730799755)
Referensnummer #9825
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en LSS-handläggare till Danderyds Kommun.

Vi söker dig som vill arbeta som LSS-handläggare i en stabil arbetsgrupp. Vi satsar på nära arbetsledning och ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat. Du kommer att handlägga ansökningar om insatser för personer med funktionsnedsättningar. Din uppgift blir att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser främst enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även socialtjänstlagen (SoL). Du kommer även att i vårt strukturerade målarbete följa upp och ompröva beviljade insatser. Du kommer att ha kontakt med brukare och deras anhöriga samt ett nära samarbete med gruppchefen, övriga LSS-handläggare och andra på avdelningen och socialförvaltningen. 
 
Du kommer att arbeta med både barn, ungdomar och vuxna inom målgruppen. Personer med bl.a. intellektuell funktionsnedsättning, personer med hjärnskada i vuxen ålder, fysiska funktionsnedsättningar och/eller autismspektrumtillstånd ASD. Många personer är även flerfunktionshindrade, psykiatriska diagnoser, ADHD, har missbruk, mm. 
 
Socialförvaltningen finns i nya, fräscha lokaler i Mörby Centrum med möjligheter till träning, shopping och lunchrestauranger. Vi värdesätter ett öppet och positivt klimat på arbetsplatsen. Möjlighet till viss distansarbete föreligger. 

Skallkrav

Erfarenhet av att handlägga ansökningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för barn och främst vuxna.
Erfarenhet av arbete med personer med autism och psykiatrisk samsjuklighet med komplexa behov av stöd.
Kunna hålla i SIP-möten och nätverksmöten med utförare samt ha god samarbetsförmåga.
Ska kunna sätta gränser och ha ett professionellt bemötande.
Kan hantera eller med lätthet lära sig de vanligaste digitala systemen för handläggning, t.ex Treserva och Digra.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Analytisk
Självgående
Driven
Flexibel
God social kompetens

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-06-30.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Logga in