Handledning för socionomer till Lidingö stad

November 6, 2023
Roll Handledare
Kompetensområde Chefs- och ledarskapsstöd
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-12-31
Omfattning %
Ort Lidingö stad, stadshuset
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | 0722195219)
Referensnummer #10387
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Handledare till Lidingö Stad.

Typ av handledning:
Prata känslor i mötet med klienter, känslor som dyker upp, reflektera kring det. Mer fokus på vad som händer i oss när vi ställs inför vissa typer av personer/situationer, hur man ska hantera sig själv och den man möter. Prata om motivation, stress och stresshantering. Fokus på processhandledning, inte lösningsorienterad.

På enheten finns två grupper, den ena består av 8 handläggare som jobbar med funktionsnedsättningar (LSS och SoL). Den andra gruppen består av 6 handläggare varav 3 jobbar med missbruk/beroende och 3 med socialpsykiatrin. Inom LSS finns även barn med. Ibland möter handläggare unga människor som får demensdiagnos eller behöver palliativt stöd efter cancer mm. Det väcker mycket känslor, tungt.
Många gånger arbetar handläggare under hård press från anhöriga, jurister, förvaltare, journalister etc. Man behöver stanna upp och reflektera då och då, hur mår man och varför. Hur ska man förstå sin reaktion och känslor. Hur skapar vi psykologisk trygghet i grupper så att vi kan kollegialt stödja varandra ännu bättre.

Tanken är att handledaren träffar varje grupp 4 ggr/termin à 2 timmar. Det kan vara samma handledare eller två olika beroende på kompetens och erfarenhet.

Förväntat resultat:
Att kunna på ett bra och professionellt sätt härbärgera känslor som väcks i de svåra mötena inom socialt arbete.
Projektorganisation:

Omfattning på uppdraget:
2 tim/tillfälle x 4 ggr/termin, under två terminer

Skallkrav

Handledare/psykolog/annan relevant utbildning.
Ska vara kunnig i processhandledning.
Erfarenhet av handledning av socionomer.

Börkrav

Önskvärt att handledaren kan socialtjänstens organisation.
Kunskap om missbruk/beroende.
Kunskap om psykiatriska diagnoser.
Kunskap om olika funktionsnedsättningar.

Övriga krav

Referensförteckning.
Tidplan.
Referensuppdrag.

Personliga egenskaper

Tydlig.

In lyssnande.
Ödmjuk.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2025-12-31.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller