A senior lead developer/architect MAD Project (10353) to NCC – PAUSAD

September 19, 2023
Roll Lead Developer
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2023-10-02
Slutdatum 2023-11-30
Omfattning 50%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-09-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Marie Lundin (marie.lundin@keyman.se | 076-1081079)
Referensnummer #9972
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a senior lead developer/architect MAD Project (10353)  with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Description of work tasks:
To define the realization of the solution architecture and prepare for development.

Skallkrav

Skills and experience in .NET
Skills and experience in Azure
Skills and experience in React
Skills and experience in Infra as code
Skills and experience in MS CAF
Skills and experience in Azure DevOps
High competence within relevant area
At least 6 years as a consultant within relevant area

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på engelska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa, samt hänvisa till uppdrag i CV:t

Personliga egenskaper

High level of independency
Able to take main responsibility, lead and drive assignments within relevant area

Övrig information

All offers + CV’s must be written in English.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller