ETL-utvecklare med erfarenhet av SAS DI Studio till Pensionsmyndigheten

November 14, 2023
Roll Data Warehouse
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-06-30
Omfattning 100%
Ort Stockholm
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Ellinor Jakobsson (ellinor.jakobsson@keyman.se | 072-529 43 56)
Referensnummer #10440
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en ETL-utvecklare med erfarenhet av SAS DI Studio till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en ETL-utvecklare som ska arbeta med att vidareutveckla Pensionsmyndighetens datalager för statistik och utvärdering, dvs. myndighetens datawarehouse-miljö. 

Pensionsmyndighetens datalager består av en Windows-miljö med Microsoft SQL-server som databashanterare samt integrationsverktyget SAS Data Integration Studio. Datalagret utvecklas och förvaltas i ett s.k. agilt tåg som består av personer med både IT- och verksamhetsbakgrund. 
Det dagliga arbetet innebär ETL-utveckling med SAS Data Integration Studio, både design, nyutveckling och underhåll av befintliga dataflöden, samt dokumentation.

Skallkrav

Ska ha minst 5 års arbete med SAS DI Studio
Ska ha minst 5 års arbete att designa ETL-flöden för god prestanda, spårbarhet och säkerhet
Ska ha erfarenheter och kunskaper av olika datalager
Ska ha minst 5 års arbete med Microsoft SQL server
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Bör ha kunskap och erfarenhet av hantering av XML-filer
Bör ha erfarenhet av data skapat från handläggningsprocesser

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Strukturerad och kvalitetsmedveten
Förmåga att skapa relationer med kravställare, intressenter och andra medarbetare
Förmåga att kunna dela med sig av betydelsefulla erfarenheter, arbetsmetodik och skapa ett nytänkande
Förmåga att förklara och lära ut på ett sätt som är anpassat till mottagaren
Förmåga att arbeta självständigt med problemlösning inom området :

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2026.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller