Grunddataförvaltare i Region Sörmlands grunddatafunktion till Region Sörmland

November 20, 2023
Roll Systemförvaltare
Kompetensområde Data/IT
Startdatum 2024-01-01
Slutdatum 2024-06-30
Omfattning 100%
Ort Eskilstuna, Nyköping
Land Sweden
Sista svarsdatum 2023-11-21 (Offerter kommer att behandlas löpande)
Kontaktperson Pernilla Seger (pernilla.seger@keyman.se | 070-960 66 30)
Referensnummer #10492
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Grunddataförvaltare i Region Sörmlands grunddatafunktion till Region Sörmland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 3 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

Region Sörmland etablerar en funktion för grunddatahantering och behöver där en resurs att arbeta i rollen som grunddataförvaltare.

Arbetsuppgifterna innefattar flera områden inom grunddatahantering som ändringshantering, användarstöd, utveckling av funktionens verksamhet och medverkan i projekt/uppdrag.

Skallkrav

Erfarenhet av arbete inom region eller kommun
Erfarenhet av arbete med förvaltning och ärendehantering
Kunskaper inom grund-/masterdata
Kunskaper inom processorienterat arbetssätt
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Kunskaper om databaser
Erfarenhet av projekt-/uppdragsledning
Erfarenhet av förändringsarbete

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Ansvarstagande
Lösningsorienterad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2025-12-31.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


(Om du är helt ny användare och vill registrera dig och ditt bolag i KeySourcingTool – Klicka här)

(Om ditt bolag redan är registrerat i KeySourcingTool men behöver bli affärspartner med KeyMan – Klicka här)

 

Kompetensområden

Tillgängliga roller